NORMA SANITARĂ VETERINARA din 29 septembrie 2003privind colorantii care pot fi adaugati pentru colorarea produselor medicinale veterinare
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 16 octombrie 2003   +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei norme sanitare veterinare se aplică colorantilor care pot fi adaugati pentru colorarea produselor medicinale veterinare. (2) Autoritatea veterinara centrala a României nu va autoriza nici un colorant care nu este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinara. (3) În cazul produselor medicinale veterinare nu se va face distincţie între colorantii utilizaţi atât pentru colorarea masei, cat şi a suprafeţei şi colorantii utilizaţi numai pentru colorarea suprafeţei.  +  Articolul 2Colorantii admişi în România pentru colorarea produselor medicinale de uz veterinar sunt prevăzuţi în anexa la prezenta norma sanitară veterinara, care preia toţi colorantii prevăzuţi de legislaţia comunitara.  +  Articolul 3Procedura de avizare a colorantilor din import de către autoritatea veterinara centrala a României, prin Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar, consta în avizarea fişelor tehnice de import pe baza verificării documentaţiei (certificatul de calitate emis de producător, specificaţia de calitate şi metodologia de control).  +  Articolul 4Autoritatea veterinara centrala a României va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura ca sunt aplicate metodele de analiza necesare pentru a verifica dacă substantele colorante cuprinse în anexa la prezenta norma sanitară veterinara satisfac criteriile de puritate generale şi specifice stabilite în documentaţiile tehnice.  +  Articolul 5Autoritatea veterinara centrala a României poate aduce modificări anexei la prezenta norma sanitară veterinara ce cuprinde Lista colorantilor care pot fi adaugati pentru colorarea produselor medicinale de uz veterinar, în conformitate cu modificările aduse reglementărilor comunitare în domeniu.  +  Anexă-----la norma sanitară veterinara----------------------------LISTA COLORANTILORcare pot fi adaugati pentru colorarea produselormedicinale de uz veterinar
    Nr.Denumirea
    E 100Curcumin
    E 101Lactoflavin (Riboflavin)
    E 102Tartrazine
    E 104Quinoline yellow (Galben de chinolină)
    E 110Orange yellow S sunset yellow FCF
    E 120Cochineal carminic acid (Acid carminic)
    E 122Azorubine Carmoisine
    E 123Amaranth
    E 124Cochineal Red A Ponceau 4R
    E 127Erythrosine (Eritrozină)
    E 131Patent Blue V
    E 132Indigotin (indigo carmine)
    E 140Chlorophylls (Clorofile)
    E 141Copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins (Complecşii cuprului cu clorofile şi clorofiline)
    E 142Acid brilliant green BS (Iissamine green)
    E 150Caramel
    E 151Brilliant Black BN, Black PN
    E 153[Carbo medicinalis vegetalis (charcoal)] [Cărbune medicinal vegetal (cărbune)]
    E 160Carotenoids (Carotinoide):
      a) Alpha-, beta-, gamma-carotene
      b) Bixin, Norbixin (Roucou Annatto)
      c) Capsanthin, Capsorubin
      d) Lycopene
      e) Beta-apo-8' carotenal (C 30)
      f) Ethyl ester of beta-apo-8' carotenoic acid (C 30)
    E 161Xanthophylls (Xantofile)
      b) Lutein (Luteină)
      f) Rhodoxant (Rodoxant)
      g) Canthaxanthin (Cantaxantină)
    E 162Beetroot red, betanin
    E 163Anthocyanins (Antocianine)
    E 170Calcium carbonate (Carbonat de calciu)
    E 171Titanium dioxide (Dioxid de titan)
    E 172Iron oxides and hidroxides (Oxizi şi hidroxizi de fier)
    E 173Aluminium (Aluminiu)
    E 174Silver (Argint)
    E 175Gold (Aur)
    E 129Allura red AC
    E 133Brilliant blue FCF
  ------------