ORDIN nr. 728 din 29 septembrie 2003pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind colorantii care pot fi adaugati pentru colorarea produselor medicinale veterinare
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 16 octombrie 2003    În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată,în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,vazand Referatul de aprobare nr. 156.679 din 23 septembrie 2003, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind colorantii care pot fi adaugati pentru colorarea produselor medicinale veterinare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, institutele centrale de profil şi direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga orice alta dispoziţie contrară.  +  Articolul 5Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SarbuBucureşti, 29 septembrie 2003.Nr. 728.  +  AnexăNORMA 29/09/2003