HOTĂRÂRE nr. 1.200 din 14 octombrie 2003pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2003 privind cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 15 octombrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 48 şi al art. 61 lit. a) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi al art. 1 din Legea nr. 375/2003 pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2003 privind cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 24 septembrie 2003, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IICheltuielile prevăzute la art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2003, cu excepţia celor pentru membrii Biroului Electoral Central şi pentru celelalte categorii de personal care participa la desfăşurarea activităţii acestuia, se asigura de către prefecturi.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 14 octombrie 2003.Nr. 1.200.  +  AnexăSUMELE ALOCATEpentru efectuarea cheltuielilor necesare în vederea pregătirii,organizării şi desfăşurării referendumului naţionalprivind revizuirea Constituţiei şi repartizarea acestora
    - miliarde lei -
    InstituţiiCapitolCheltuieliTotal
    personal materialecapital
    Ministerul Administraţiei şi Internelor          
    - Evidenţa informatizată a persoanei55.01   6,42834,4
    - Biroul Electoral Central, prefecturi51.0176,3146,86,5229,6
    Total Ministerul Administraţiei şi Internelor:   76,3153,234,5264
    Secretariatul General al Guvernului          
    - Agenţia pentru Strategii Guvernamentale59.01   47   47
    - Institutul Naţional de Statistică51.010,51,52,54,5
    Total Secretariatul General al Guvernului:   0,548,52,551,5
    Ministerul Afacerilor Externe51.010,55,0   5,5
    Total Ministerul Afacerilor Externe:   0,55,0   5,5
    TOTAL GENERAL:   77,3206,737321,0
  ------------