ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 141 din 25 octombrie 2001 (*actualizată*)pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice(actualizată până la data de 08 octombrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 31 octombrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 08 octombrie 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 472 din 9 iulie 2002.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Constituie acte de terorism săvârşirea următoarelor infracţiuni în scopul tulburării grave a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panica: a) infracţiunile de omor prevăzute la art. 174-176 din Codul penal, vătămare corporală şi vătămare corporală grava, prevăzute la art. 181 şi 182 din Codul penal, precum şi lipsire de libertate în mod ilegal, prevăzută la art. 189 din Codul penal; b) infracţiunile prevăzute la art. 106-109 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată; c) infracţiunile de distrugere prevăzute la art. 217 şi 218 din Codul penal; d) infracţiunile de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, nerespectare a regimului materialelor nucleare şi a altor materii radioactive, precum şi nerespectare a regimului materiilor explozive, prevăzute la art. 279, 279^1 şi 280 din Codul penal. (2) În cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), maximul pedepsei prevăzute de lege se majorează cu 5 ani, fără a se putea depăşi maximul general al pedepsei închisorii, şi se aplică pedeapsa interzicerii unor drepturi. (3) În cazul infracţiunilor de distrugere prevăzute la art. 217 din Codul penal, săvârşite în condiţiile alin. (1), nu se poate aplica pedeapsa amenzii. (4) Tentativa se pedepseşte. (5) Se considera tentativa şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute la alin. (1).------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 472 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 18 iulie 2002.  +  Articolul 2 (1) Constituie, de asemenea, acte de terorism şi se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi: a) introducerea sau răspândirea în atmosfera, pe sol, în subsol sau în apa de produse, substanţe, materiale, microorganisme sau toxine de natura sa pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător; b) amenintarile cu bombe sau cu materii explozive, dacă ele au ca scop tulburarea grava a ordinii publice, prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panica. (2) Tentativa se pedepseşte. (3) Se considera tentativa şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunii prevăzute la alin. (1).-------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 472 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 18 iulie 2002.  +  Articolul 3Înţelegerea în vederea săvârşirii de acte de terorism se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.  +  Articolul 4Ameninţarea unei persoane sau a unei colectivităţi, prin orice mijloace, cu răspândirea sau folosirea de produse, substanţe, materiale, microorganisme sau toxine de natura sa pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani.-------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 472 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 18 iulie 2002.  +  Articolul 5Alarmarea, fără un motiv întemeiat, a unei persoane sau a publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice prin corespondenta, telefon sau orice alte mijloace de transmitere la distanta, care priveşte răspândirea sau folosirea de produse, substanţe, materiale, microorganisme sau toxine din cele prevăzute la art. 4 se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.-------------Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 472 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 18 iulie 2002.  +  Articolul 6 (1) Competenţa de a judeca în prima instanţa infracţiunile prevăzute la art. 1 şi 2 aparţine tribunalului. (2) În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 1 şi 2, urmărirea penală se efectuează din oficiu, în mod obligatoriu, de către procuror.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 472 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 18 iulie 2002.  +  Articolul 7Operatorii serviciilor de posta şi telecomunicaţii au obligaţia de a comunică, de îndată, procurorului, la solicitarea scrisă a acestuia, prin intermediul conducerii administrative a acestor servicii, informaţiile necesare identificarii persoanelor suspecte de săvârşirea infracţiunilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.-------------Art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 472 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 18 iulie 2002.  +  Articolul 8Nerespectarea de către operatorii de posta şi telecomunicaţii a obligaţiei prevăzute la art. 7 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistru de interne,Ioan Rus---------