DECRET nr. 601 din 6 octombrie 2003privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 10 octombrie 2003    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 99 alin. (1) din Constituţia României,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe promulga Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUBucureşti, 6 octombrie 2003.Nr. 601.---------