DECRET nr. 596 din 6 octombrie 2003privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 10 octombrie 2003    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 99 alin. (1) din Constituţia României,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe promulga Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUBucureşti, 6 octombrie 2003.Nr. 596.--------