DECIZIE nr. 409 din 26 septembrie 2003privind acordarea Autorizaţiei pentru înfiinţarea obiectivului energetic "Statia electrica 400/220/110 kV Slatina" Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 2 octombrie 2003    În temeiul art. 9 alin. (6) şi al art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice şi termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567/1999, cu modificările şi completările ulterioare,ca urmare a solicitării Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, înregistrată sub numărul 2.072 din 19 iunie 2003,având în vedere Raportul prezentat de Departamentul acces la reţea şi autorizare şi în conformitate cu Procesul-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 26 septembrie 2003,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se acorda Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Autorizaţia nr. 221 din 26 septembrie 2003 pentru înfiinţarea obiectivului energetic "Statia electrica 400/220/110 kV Slatina".  +  Articolul 2Se retrag Autorizaţia nr. 124 din 24 februarie 2003 pentru funcţionarea obiectivului energetic "Statia electrica 400/220 kV Slatina" şi Autorizaţia nr. 125 din 24 februarie 2003 pentru funcţionarea obiectivului energetic "Statia electrica 220/110 kV Slatina".  +  Articolul 2Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala titularului autorizaţiei.  +  Articolul 3Departamentul acces la reţea şi autorizare va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii şi va urmări respectarea de către titular a condiţiilor autorizaţiei.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Ion LunguBucureşti, 26 septembrie 2003.Nr. 409.--------