ORDIN nr. 686 din 18 septembrie 2003 (*actualizat*)privind aprobarea Planului pentru eradicarea accelerata a anemiei infectioase ecvine pe teritoriul României(actualizat până la data de 3 noiembrie 2003*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 1 octombrie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 noiembrie 2003 cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 828 din 21 octombrie 2003.În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,vazand Referatul de aprobare nr. 156.420 din 12 septembrie 2003, întocmit de Agentia Naţionala Sanitara Veterinara,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Planul pentru eradicarea accelerata a anemiei infectioase ecvine pe teritoriul României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Directiile sanitare veterinare judetene şi a municipiului Bucureşti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Agentia Naţionala Sanitara Veterinara va controla modul de ducere la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicarii.Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SarbuBucureşti, 18 septembrie 2003.Nr. 686.  +  AnexăPLAN 18/09/2003