ORDIN nr. 566 din 1 septembrie 2003pentru aprobarea Documentului de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria producătoare de ciment şi var
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 1 octombrie 2003    În temeiul prevederilor art. 3 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Documentul de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile pentru industria producătoare de ciment şi var, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexa conţinând Documentul de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile pentru industria producătoare de ciment şi var se pune la dispoziţie celor interesaţi pe pagina de web a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, la adresa www.mappm.ro, de către Direcţia de prevenire şi management al fenomenelor periculoase.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia anexei*).------------- Notă *) Anexa se comunică persoanelor interesate.Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SarbuBucureşti, 1 septembrie 2003.Nr. 566.---------------