HOTĂRÂRE nr. 1.123 din 25 septembrie 2003privind aprobarea finanţării unor cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării, în perioada 8-10 octombrie 2003, a Conferintei de afaceri a regiunii dunarene
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 1 octombrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. III alin. (11) lit. k) şi alin. (11^1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 364/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă finanţarea cu suma de 4.684.260 mii lei a unor cheltuieli aferente desfăşurării şi organizării, sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, a Conferintei de afaceri a regiunii dunarene, în perioada 8-10 octombrie 2003.  +  Articolul 2Finanţarea acţiunii prevăzute la art. 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externa nr. 31 din 25 septembrie 2003, se asigura prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 4.684.260 mii lei şi diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 "Alte acţiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare şi prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri".  +  Articolul 3Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe şi se suplimenteaza bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 "Alte acţiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare şi prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri", până la data de 30 noiembrie 2003.  +  Articolul 4Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului şi Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 25 septembrie 2003.Nr. 1.123.-----------