ORDIN nr. 710 din 24 septembrie 2003privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 486/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătăţii animalelor, ale căror cheltuieli sunt suportate de către proprietarii animalelor
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 1 octombrie 2003    În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,vazand Referatul de aprobare nr. 156.102 din 28 august 2003, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 486/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătăţii animalelor, ale căror cheltuieli sunt suportate de către proprietarii animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 27 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La capitolul IV "Acţiuni-condiţii sanitare veterinare obligatorii necesare pentru certificarea animalelor vii destinate exportului", litera C "Pentru exportul de cabaline vii", punctul 1 "Cu destinaţia macelarie direct din abator", litera a) va avea următorul cuprins:"a) perioada de carantina obligatorie: 30 de zile;"2. La capitolul IV "Acţiuni-condiţii sanitare veterinare obligatorii necesare pentru certificarea animalelor vii destinate exportului", litera C "Pentru exportul de cabaline vii", punctul 2 "Cu destinaţia macelarie printr-o piaţa sau printr-un centru de colectare", litera a) va avea următorul cuprins:"a) perioada de carantina obligatorie: 30 de zile;"3. La capitolul IV "Acţiuni-condiţii sanitare veterinare obligatorii necesare pentru certificarea animalelor vii destinate exportului, litera C "Pentru exportul de cabaline vii", punctul 3 "Cu destinaţia producţie (creştere) şi reproducţie", litera a) va avea următorul cuprins:"a) perioada de carantina obligatorie: 30 de zile;"4. Se introduce capitolul VI, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VICondiţii sanitare veterinare pentru autorizarea funcţionarii centrelor de colectare şi a fermelor de carantina pentru animale vii destinate exportuluiPentru a putea fi autorizate sanitar veterinar, centrele de colectare şi fermele de carantina de unde se poate face export de animale vii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) fiecare centru de colectare sau ferma de carantina va fi situata în centrul unei zone cu diametrul de 20 kilometri, în care, conform constatărilor oficiale, cu cel puţin 30 de zile înaintea folosirii, nu s-au înregistrat cazuri de boala la:- porcine (febra aftoasa, pesta porcina clasica, boala veziculoasa a porcului, encefalomielita enterovirala porcina) la centrele de colectare şi fermele de carantina pentru porcine;- bovine (febra aftoasa, pesta bovina, pleuropneumonia contagioasa bovina, boala limbii albastre, boala hemoragica epizootica şi febra Vaii de Rift) la centrele de colectare şi fermele de carantina pentru bovine;- ovine şi caprine (febra aftoasa, boala limbii albastre, pleuropneumonia contagioasa caprina, pesta micilor rumegatoare, boala hemoragica epizootica, variola ovina, variola caprina, febra Vaii de Rift) la centrele de colectare şi fermele de carantina pentru ovine şi caprine; b) să fie asigurată asistenţa sanitară veterinara permanenta; c) să fie curatate şi dezinfectate înainte de utilizare; d) să aibă, în funcţie de capacitatea de cazare:- amenajări destinate exclusiv acestui scop, care să asigure cazarea, furajarea şi adaparea corespunzătoare a animalelor, în vederea respectării condiţiilor de bunastare, şi administrarea oricărui tratament necesar; instalaţiile utilizate trebuie să fie uşor de curatat şi de dezinfectat;- împrejmuire compacta care să nu permită intrarea şi ieşirea persoanelor şi a animalelor;- dezinfector rutier;- filtru sanitar veterinar funcţional;- groapa de gunoi;- condiţii de ecarisare;- utilităţi corespunzătoare pentru inspecţii;- spaţii pentru izolarea animalelor suspecte sau bolnave;- echipament corespunzător pentru personalul de îngrijire;- sistem corespunzător de colectare a apei reziduale;- instalatie corespunzătoare şi rampa pentru încărcare/descărcare, plasata la nivelul imprejmuirii."  +  Articolul IIDirecţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIAgenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SarbuBucureşti, 24 septembrie 2003.Nr. 710.-------