ORDIN nr. 683 din 17 septembrie 2003privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli detaliate pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea carnii de bovine şi a produselor din carne de bovina, cu referire la nivelul minim de controale ce trebuie efectuate în acest domeniu
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 1 octombrie 2003    În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,vazand Referatul de aprobare nr. 155.891 din 15 august 2003, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara care stabileşte reguli detaliate pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea carnii de bovine şi a produselor din carne de bovina, cu referire la nivelul minim de controale ce trebuie efectuate în acest domeniu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statBucureşti, 17 septembrie 2003.Nr. 683.  +  AnexăNORMA 17/09/2003