ORDIN nr. 688 din 22 septembrie 2003pentru autorizarea Organizaţiei Interprofesionale "Cereale şi Produse Derivate din România" - C.P.D.R.
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 26 septembrie 2003    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare în România,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 383/2002 privind numirea în funcţia de preşedinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării şi funcţionarii pieţelor produselor agricole şi alimentare în România,vazand Referatul de aprobare nr. 128.145 al preşedintelui Comitetului interministerial de coordonare a organizării şi funcţionarii pieţelor produselor agricole şi alimentare în România,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului;ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se autorizeaza funcţionarea Organizaţiei Interprofesionale "Cereale şi Produse Derivate din România" - C.P.D.R. ca principal reprezentant al producătorilor, procesatorilor, depozitarilor şi comercianţilor de cereale şi produse derivate din acestea.  +  Articolul 2Sediul Organizaţiei Interprofesionale "Cereale şi Produse Derivate din România" este situat în municipiul Bucureşti, Calea Plevnei nr. 145, sectorul 6.  +  Articolul 3Organizaţia Interprofesionala "Cereale şi Produse Derivate din România" încheie convenţii cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului pentru realizarea obiectivelor legate de aplicarea instrumentelor de reglementare a pieţei produselor agricole şi alimentare, conform art. 7 din Legea nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare din România.  +  Articolul 4Organizaţia Interprofesionala "Cereale şi Produse Derivate din România" se recunoaşte prin certificatul de înscriere nr. 006, emis la data de 12 septembrie 2003 de către Autoritatea Naţionala a Pieţelor Produselor Agricole şi Alimentare.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statBucureşti, 22 septembrie 2003.Nr. 688.---------------