ORDIN nr. 675 din 11 septembrie 2003pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care desemnează centrul naţional "ANIMO" pentru România
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 26 septembrie 2003    În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. 155.758 din 8 august 2003, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara care desemnează centrul naţional "ANIMO" pentru România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SarbuBucureşti, 11 septembrie 2003.Nr. 675.  +  Anexa NORMA SANITARĂ VETERINARAcare desemnează centrul naţional "ANIMO" pentru România  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului reprezintă centrul naţional al reţelei computerizate ce leagă autorităţile veterinare între ele prin sistemul ANIMO. (2) Centrele teritoriale pentru sistemul ANIMO sunt reprezentate de: direcţiile sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Institutul de Igiena şi Sănătate Publică Veterinara, Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animala, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar şi punctele de inspecţie sanitară veterinara de frontieră.  +  Articolul 2Autoritatea veterinara centrala a României, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, poate emite acte normative sau prevederi administrative suplimentare, pentru a se asigura implementarea şi respectarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.--------------