NORMA SANITARĂ VETERINARA din 8 septembrie 2003ce stabileşte o lista a bolilor epizootice în conformitate cu Norma sanitară veterinara privind problemele de sănătate şi inspecţie veterinara după importul în România din tari terţe de bovine, ovine, caprine şi porcine şi carne proaspăta provenită de la acestea
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 26 septembrie 2003     +  Articolul 1Toate animalele dintr-un lot desemnat pentru import pot fi tăiate sau distruse atunci când inspecţia de sănătate efectuată la sosirea animalelor pe teritoriul României, în conformitate cu Norma sanitară veterinara privind problemele de sănătate şi inspecţie veterinara după importul în România din tari terţe de bovine, ovine, caprine şi porcine şi carne proaspăta provenită de la acestea, indica prezenta sau suspiciunea uneia dintre bolile epizootice de pe lista ce figurează în anexa care face parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinara.  +  Articolul 2 (1) Autoritatea veterinara centrala a României poate adopta, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, acte normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare, pentru a dispune implementarea şi respectarea prevederilor acesteia. (2) Autoritatea veterinara centrala a României va lua măsurile necesare şi va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. (3) Atunci când autoritatea veterinara centrala a României adopta cele menţionate la alineatele precedente, trebuie să se facă o referire expresă la prezenta norma sanitară veterinara.  +  Anexa -----la norma sanitară veterinara----------------------------LISTAbolilor epizooticeSuine:Febra aftoasa: toate tipurile de virusPesta porcina africana şi pesta porcina clasicaBoala veziculoasa a porculuiBoala de TeschenAnimale din specia bovine:Febra aftoasa: toate tipurile de virusPesta bovina---------------