HOTĂRÂRE nr. 1.106 din 25 septembrie 2003privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru lucrări de dragaj la confluenta Canalului Dunăre-Marea Neagra cu Dunarea şi în bieful I al acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 26 septembrie 2003    Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 519/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2003 privind alocarea unor surse financiare pentru lucrări de dragaj la confluenta cu Dunarea a Canalului Dunăre-Marea Neagra şi în bieful I al acestuia,în temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 19 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă alocarea din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, a sumei de 10 miliarde lei pentru finanţare de la bugetul de stat a lucrărilor de dragaj la confluenta Canalului Dunăre-Marea Neagra cu Dunarea şi în bieful I al acestuia, aparţinând domeniului public al statului şi concesionat Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, din totalul sumei de 97,2 miliarde lei, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 884/2003 privind alocarea unor surse financiare pentru lucrări de dragaj la confluenta cu Dunarea a Canalului Dunăre-Marea Neagra şi în bieful I al acestuia, în vederea asigurării accesului navelor din canal în senalul navigabil al Dunării şi a prelevarii debitelor de apa necesare funcţionarii Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda şi a apei necesare pentru irigaţii şi alte folosinţe. (2) Execuţia lucrărilor prevăzute la alin. (1) se va efectua în perioada septembrie-decembrie 2003.  +  Articolul 2Cu suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se suplimenteaza bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 3Elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru executarea lucrărilor de dragaj şi contractarea lucrărilor se va face de către Compania Naţionala "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în conformitate cu reglementările legale privind achiziţiile publice.  +  Articolul 4Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor Mitreap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 25 septembrie 2003.Nr. 1.106.-------------