DECRET nr. 565 din 19 septembrie 2003pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Actului adiţional nr. 1, semnat la Bucureşti la 13 mai 2003 şi la Paris la 22 mai 2003, între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 26 septembrie 2003    În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 99 din Constituţia României, precum şi ale art. 1 şi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 283 din 4 septembrie 2003,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe supune spre ratificare Parlamentului Actul adiţional nr. 1, semnat la Bucureşti la 13 mai 2003 şi la Paris la 22 mai 2003, între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUÎn temeiul art. 99 alin. (2) din Constituţia României, contrasemnam acest decret.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEBucureşti, 19 septembrie 2003.Nr. 565.------------