HOTĂRÂRE nr. 1.070 din 11 septembrie 2003 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate(actualizată până la data de 19 decembrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 18 septembrie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 19 decembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.735 din 6 decembrie 2006.În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 12 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor Mitreap. Ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistru delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 11 septembrie 2003.Nr. 1.070.  +  AnexăNORMA 11/09/2003