HOTĂRÂRE nr. 1.088 din 11 septembrie 2003privind acordarea cetățeniei române unor persoane
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituție, precum și al art. 11 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe acordă cetățenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Rodica Mihaela Stanoiu
  Ministrul afacerilor externe,
  Mircea Geoana
  Ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  București, 11 septembrie 2003.Nr. 1.088.  +  ANEXĂ
  LISTA
  persoanelor cărora li s-a aprobat acordarea cetățeniei
  române conform art. 8 din Legea nr. 21/1991
  Notă
  Din cauza conținutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depășește scopul prezentei aplicații legislative în contextul legislației aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. Pentru a accesa acest conținut vă puteți adresa Monitorului Oficial sau emitentului actului.
  -----