ORDIN nr. 304 din 16 septembrie 2003pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind calculul şi alcătuirea structurilor de rezistenta din lemn amplasate în zone seismice (completare P 100)", indicativ N.E. 019-03
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003    În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,având în vedere Avizul nr. 40 din 8 iulie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea tehnica "Normativ privind calculul şi alcătuirea structurilor de rezistenta din lemn amplasate în zone seismice (completare P 100)", indicativ N.E. 019-03, elaborata de Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti şi prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.--------- Notă *) Anexa se publică în Buletinul Construcţiilor editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcţia generală tehnica va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statBucureşti, 16 septembrie 2003.Nr. 304.-----------