ORDIN nr. 303 din 16 septembrie 2003pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn (revizuire NP 005-96)", indicativ N.E. 018-03
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003    În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,având în vedere Avizul nr. 41 din 8 iulie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea tehnica "Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn (revizuire NP 005-96)", indicativ N.E. 018-03, elaborata de Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti şi prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.----------- Notă *) Anexa se publică în Buletinul Construcţiilor editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data publicării prezentului ordin îşi încetează valabilitatea Reglementarea tehnica "Codul pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţie din lemn", indicativ NP 005-96, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 28/N/1996.  +  Articolul 4Direcţia generală tehnica va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statBucureşti, 16 septembrie 2003.Nr. 303.---------