DECIZIE nr. 12 din 18 septembrie 2003privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de explorare a apei minerale din perimetrul Jumalt
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003    Având în vedere art. 31 lit. b) şi art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003,în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Concesiunea activităţilor miniere de explorare a apei minerale din perimetrul Jumalt, convenită prin Licenta de concesiune pentru explorare nr. 3.623/2002, încheiată între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială "Carpathian Plastics Corporation" - S.A. Vatra Dornei, în calitate de concesionar, încetează.  +  Articolul 2Efectele prezentei decizii se produc începând cu data de 7 octombrie 2003.  +  Articolul 3Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Maria Iuliana StratulatBucureşti, 18 septembrie 2003.Nr. 12.--------