ORDIN nr. 824 din 3 septembrie 2003pentru aprobarea metodelor de prelevare a probelor în vederea efectuării analizelor chimice pentru controlul laptelui conservat şi a metodelor de analiza pentru anumite sortimente de lapte conservat, parţial sau total deshidratat, destinate consumului uman
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • Nr. 515 din 7 august 2003
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 824 din 3 septembrie 2003
  • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Nr. 320 din 11 septembrie 2003
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 22 septembrie 2003    Având în vedere prevederile art. 38 alin. (9) lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 57/2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi al Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,vazand Referatul de aprobare nr. 144.475 din 9 iunie 2003 al Direcţiei generale de elaborare şi armonizare a politicilor, strategiilor şi programelor,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă: a) metodele de prelevare a probelor în vederea efectuării analizelor chimice pentru controlul laptelui conservat, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin; b) metodele de analiza recomandate pentru anumite sortimente de lapte conservat, parţial sau total deshidratat, destinate consumului uman, prevăzute în anexa nr. 2 şi descrise în anexa nr. 3, precum şi ustensilele şi echipamentele utilizate pentru prelevarea probelor, prezentate în anexa nr. 4. Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Metodele de prelevare a probelor şi metodele de analiza se aplică de către agenţii economici care produc şi comercializează sortimentele de lapte conservat, parţial sau total deshidratat, destinate consumului uman, şi de către autorităţile competente pentru executarea controlului oficial al alimentelor, stabilite prin art. 38 al Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 97/2002 pentru reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 57/2002.  +  Articolul 3Agenţii economici care produc şi/sau care comercializează sortimente de lapte conservat, parţial sau total deshidratat, ale căror denumire şi compoziţie, menţionate pe eticheta, nu corespund cu rezultatele analizelor de laborator se sancţionează de către autorităţile menţionate la art. 2, conform art. 41-43 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 57/2002.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SarbuMinistrul sănătăţii,Mircea BeuranPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb  +  Anexa 1METODA 03/09/2003  +  Anexa 2 și 3METODA 03/09/2003  +  Anexa 4------------