HOTĂRÂRE nr. 1.087 din 11 septembrie 2003privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședința pentru membrii comisiei județene, respectiv a municipiului București, de atribuire de denumiri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se stabilește cuantumul indemnizației de ședință pentru fiecare dintre membrii comisiei județene, respectiv a municipiului București, de atribuire de denumiri, denumită în continuare comisie, ca fiind egal cu jumătate din cel al indemnizației lunare a membrilor consiliului județean, respectiv ai Consiliului General al Municipiului București. (la 25-06-2004, Articolul 1 a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 960 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 25 iunie 2004 )  +  Articolul 2(1) Indemnizația de ședința se acordă membrilor comisiei pentru participarea efectivă la maximum două ședințe pe lună.(2) Indemnizația de ședința pentru membrii comisiei este în suma bruta și impozabilă, potrivit legii, și se acordă proporțional cu numărul de ședințe ale comisiei, la care persoana a participat, din numărul total al ședințelor organizate.  +  Articolul 3Sumele necesare pentru plata indemnizațiilor de ședința ale membrilor comisiei se asigura din bugetul propriu al județului, respectiv al municipiului București.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  p. Ministru delegat pentru administrația publică,
  Ilie Ștefan,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 11 septembrie 2003.Nr. 1.087.------------