HOTĂRÂRE nr. 1.086 din 11 septembrie 2003privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, în vederea organizării manifestărilor prilejuite de aniversarea a 1.850 de ani de atestare documentara a staţiunii Baile Herculane, judeţul Caraş-Severin
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 800.000 mii lei, pentru judeţul Caraş-Severin, din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul stat pe anul 2003, şi alocarea acesteia Consiliului Local al Oraşului Baile Herculane, în vederea organizării manifestărilor prilejuite de aniversarea a 1.850 de ani de atestare documentara a staţiunii Baile Herculane.  +  Articolul 2Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan Rusp. Ministru delegat pentru administraţia publică,Ilie Ştefan,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 septembrie 2003.Nr. 1.086.---------