ORDIN nr. 292 din 12 septembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfășurarea activității de agrement nautic
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 19 septembrie 2003  În temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) și ale art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic,ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Normele metodologice privind desfășurarea activității de agrement nautic, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Prevederile prezentului ordin se completează cu dispozițiile-cadru ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România. (la 24-12-2009, Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 990 din 14 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 24 decembrie 2009. )  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Traian Panait,
  secretar de stat
  București, 12 septembrie 2003.Nr. 292.  +  AnexăNorme metodologiceprivind desfășurarea activității de agrement nautic