ORDIN nr. 798 din 25 august 2003(*actualizat*)pentru aprobarea Normelor privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile şi compoziţia mierii(actualizat până la data de 10 octombrie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • Nr. 522 din 11 august 2003
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 798 din 25 august 2003
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Nr. 317 din 3 septembrie 2003
  • -------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 10 octombrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.093 din 19 septembrie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorVăzând Referatul de aprobare nr. 133.626 din 6 august 2003, întocmit de Direcţia generală de implementare şi reglementare,având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 57/2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi al Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aproba Normele privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile şi compoziţia mierii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi oficiile judeţene pentru protecţia consumatorilor şi al municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 122/298/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, prezentarea, compoziţia, calitatea şi etichetarea mierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 27 septembrie 2001.  +  Articolul 3^1Produsele introduse pe piaţă sau etichetate înainte de 24 iunie 2015, în conformitate cu prezentul ordin care transpune Directiva 2001/110/CE a Consiliului privind mierea, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi comercializate în continuare, până la epuizarea stocurilor.--------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.093 din 19 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014.  +  Articolul 3^2Prezentul ordin transpune Directiva 2014/63/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Directivei 2001/110/CE a Consiliului privind mierea, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 164 din 3 iunie 2014.--------Art. 3^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.093 din 19 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.p. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statMinistrul sănătăţii,Mircea BeuranPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de stat  +  AnexăNORMA 25/08/2003