ORDIN nr. 119 din 8 septembrie 2003privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru informarea şi educarea comercianţilor
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERATIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2003    Având în vedere prevederile art. 17 alin. (5) şi ale anexei nr. 3/26/27 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 17 lit. b) şi ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie emite prezentul ordin.  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă Procedura de implementare a Programului pentru informarea şi educarea comercianţilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie,Eugen Ovidiu ChiroviciBucureşti, 8 septembrie 2003.Nr. 119.  +  AnexăPROCEDURA 08/09/2003