ORDIN nr. 1.193 din 4 septembrie 2003privind conducerea contabilităţii în partida simpla de către reprezentantele din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2003    În temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, prin care categoriile de persoane fizice şi juridice care pot tine contabilitatea în partida simpla, precum şi sistemul de raportare al acestora se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă conducerea contabilităţii în partida simpla de către reprezentantele din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, denumite în continuare reprezentante. (2) Reprezentantele nu sunt abilitate să facă fapte de comerţ, neavând calitatea de persoane juridice şi nefiind înregistrate la oficiile registrului comerţului. (3) Pentru veniturile realizate din comisioanele primite de la societăţile comerciale şi organizaţiile economice străine pe care le reprezintă, reprezentantele vor întocmi "Factura" (cod 14-4-10/aA), formular financiar-contabil cu regim special de tipărire, inseriere şi numerotare, comun pe economie, utilizat de neplatitorii de taxa pe valoarea adăugată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. (4) Cheltuielile efectuate pentru exercitarea activităţii vor fi justificate cu documente financiar-contabile întocmite în condiţiile legii. (5) Contabilitatea în partida simpla la reprezentante se tine cu ajutorul Registrului-jurnal de încasări şi plati (cod 14-1-1/a), întocmit potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor nr. 425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special privind activitatea financiară şi contabila, precum şi a modelelor acestora.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 4 septembrie 2003.Nr. 1.193.-------