ORDIN nr. 737 din 6 august 2003privind înfiinţarea Comisiei comune a Ministerului Justiţiei şi Ministerului Sănătăţii de analiza a deceselor survenite în sistemul penitenciar
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Nr. 1.883 din 3 iulie 2003
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 737 din 6 august 2003
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 29 august 2003    În temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi ale art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,vazand referatele de aprobare nr. 4.227 din 11 august 2003 al Ministerului Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor şi nr. 1.821 din 5 august 2003 al Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală asistenţa medicală privind constituirea Comisiei de analiza a deceselor din penitenciare,ministrul justiţiei şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Comisia comuna a Ministerului Justiţiei şi Ministerului Sănătăţii de analiza a deceselor survenite în sistemul penitenciar, denumita în continuare Comisie, fără personalitate juridică, având ca scop analiza şi cercetarea cauzelor de deces, precum şi calitatea serviciilor şi ingrijirilor medicale acordate până la deces. (2) Comisia funcţionează pe lângă Direcţia Generală a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 2 (1) Comisia are următoarea componenta:- preşedinte: col. dr. Emanuel Parausanu - şeful Serviciului independent medical, Direcţia Generală a Penitenciarelor;- secretar: cpt. dr. Geta Eugenia Cucu, medic inspector - Serviciul independent medical, Direcţia Generală a Penitenciarelor;- membri:- col. dr. Dan Marcosanu, directorul Spitalului Penitenciar Bucureşti;- dr. Viviana Segarceanu, medic primar medicina interna - Spitalul Penitenciar Bucureşti;- mr. dr. George Enculesei, medic specialist chirurgie generală - Spitalul Penitenciar Bucureşti;- conf. dr. Gheorghita Aron, medic primar medicina interna - Spitalul Clinic "Sfantul Ioan" - Ministerul Sănătăţii;- dr. Laurentiu Belusica, medic primar chirurgie generală - Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" - Ministerul Sănătăţii;- dr. Alexandru Tascu, medic primar neurochirurgie - Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdazar - Arseni" - Ministerul Sănătăţii;- dr. Cristian Didilescu, medic primar pneumoftiziologie - Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" - Ministerul Sănătăţii;- dr. Viorel Jinga, medic primar urologie - Spitalul Clinic "Th. Burghele" - Ministerul Sănătăţii;- dr. Marin Stancu, medic primar cardiologie - Spitalul Clinic "Sfantul Ioan" - Ministerul Sănătăţii;- dr. Adriana Dutescu, medic specialist medicina interna cu competenţa în diabet şi boli de nutriţie - Spitalul Judeţean Pitesti - Ministerul Sănătăţii;- dr. Gabriel Coltan, medic primar boli infectioase - Institutul de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" - Ministerul Sănătăţii;- dr. Mircea Dediu, medic primar oncologie - Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" - Ministerul Sănătăţii;- dr. Mihai Stanciulescu, medic primar obstetrica-ginecologie - Spitalul Clinic "Sfantul Pantelimon" - Ministerul Sănătăţii;- dr. Alexandru Macovei, medic primar anestezie - terapie intensiva - Spitalul Clinic de Urgenta "Floreasca" - Ministerul Sănătăţii;- dr. Florin Ene, medic primar psihiatrie - Spitalul Clinic "Alexandru Obregia" - Ministerul Sănătăţii. (2) Membrii Comisiei sunt înlocuiţi prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii, cu avizul Colegiului Medicilor din România.  +  Articolul 3Comisia are următoarele atribuţii principale:- analizează şi cercetează cauzele de deces în penitenciar, precum şi calitatea serviciilor şi ingrijirilor medicale acordate până la deces;- încheie procese-verbale pentru fiecare caz de deces în penitenciar analizat;- întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea desfăşurată, pe care le prezintă directorului general al Direcţiei Generale a Penitenciarelor.  +  Articolul 4 (1) Comisia se întruneşte lunar, de regula în ultima săptămâna a lunii, la convocarea preşedintelui Comisiei. (2) La şedinţele Comisiei sunt invitaţi doar membrii specialişti cu competenţa medicală corespunzătoare cauzelor determinante ale deceselor analizate în şedinţa respectiva.  +  Articolul 5În vederea pregătirii lucrărilor Comisiei, secretarul acesteia se ocupa de completarea dosarului de deces, care cuprinde:- referatul medical privind ingrijirile medicale acordate şi modul în care s-a produs decesul;- copie de pe fişa medicală a detinutului;- copie de pe foaia de observatie tip infirmerie şi foaia de observatie clinica din spital, dacă pacientul a fost internat;- copie de pe certificatul constatator al morţii;- copie de pe raportul de necropsie.  +  Articolul 6 (1) Pentru fiecare deces analizat se întocmeşte un proces-verbal ce cuprinde concluziile privind cauza decesului, modul de acordare a serviciilor şi ingrijirilor medicale şi propuneri de măsuri. (2) Concluziile formulate privind modul de acordare a serviciilor şi ingrijirilor medicale constituie secret de serviciu. (3) Procesul-verbal este semnat de preşedinte, secretar şi de membrii specialişti care au participat la analiza decesului. (4) Procesele-verbale sunt prezentate directorului general al Direcţiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 7 (1) În cazul în care se constata deficiente în ceea ce priveşte acordarea asistenţei medicale înainte de producerea decesului, Comisia va aduce aceasta situaţie la cunoştinţa directorului general al Direcţiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei şi va solicita Colegiului Medicilor din România analiza cazului respectiv şi aplicarea măsurilor disciplinare prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. (2) Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea contravenţională civilă, materială sau penală, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 8Remunerarea specialiştilor Ministerului Sănătăţii se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare, din bugetul Ministerului Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor.  +  Articolul 9 (1) Comisia va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţiei,Iulia Cristina Tarcea,secretar de statMinistrul sănătăţii,Mircea Beuran-------