ORDIN nr. 520 din 11 august 2003privind normele de aplicare a standardelor de calitate, calibrare şi condiţionare pentru plantele ornamentale şi produsele din floricultura
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 29 august 2003  Vazand Referatul de aprobare al Direcţiei generale de implementare şi reglementare nr. 127.468 din 31 iulie 2003,având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 305/2003 privind organizarea pieţei plantelor ornamentale şi a produselor din floricultura pe principiile comunitare de piaţa,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:  +  Capitolul I Normele de aplicare a standardelor de calitate pentru flori tăiate proaspete şi foliaj proaspăt  +  Articolul 1Se stabilesc normele de aplicare a standardelor de calitate la: a) flori tăiate proaspete şi muguri florali pentru buchete sau în scopuri ornamentale, din codul tarifar 06.03 din Tariful vamal de import al României; b) frunze, ramuri şi alte părţi vegetative ornamentale proaspete, care cad sub incidenţa codului tarifar 06.04 din Tariful vamal de import al României.  +  Articolul 2Normele de aplicare a standardelor de calitate, menţionate la art. 1, sunt prevăzute în anexele nr. 1, 1A, 2 şi 2A care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Capitolul II Normele de aplicare a standardelor de calitate pentru bulbi, tuberculi, alte tulpini subterane florifere  +  Articolul 3Se stabilesc normele de aplicare a standardelor de calitate la bulbi, tuberculi, rădăcini tuberizate, rizomi şi alte tulpini subterane în stare dorminda, care intra sub incidenţa codului tarifar 06.01 din Tariful vamal de import al României.  +  Articolul 4Normele de aplicare a standardelor de calitate, menţionate la art. 3, sunt prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statBucureşti, 11 august 2003.Nr. 520.  +  Anexa 1 NORME DE APLICAREa standardelor de calitate generale pentru flori tăiate proaspeteI. Standardele se aplică florilor tăiate proaspete şi oricărui fel de muguri florali pentru buchete sau în scopuri ornamentale, care sunt cuprinse în codul tarifar 06.03 din Tariful vamal de import al României.II. Cerinţe de calitateA. Cerinţe minime de calitateProdusul trebuie tăiat sau cules cu mare atenţie, în funcţie de specie, în momentul corespunzător de creştere.B. Clasificare:1. Clasa IProdusul din aceasta clasa trebuie să fie de buna calitate, să aibă caracteristicile speciei şi, când este nevoie, ale soiului. Toate părţile florilor tăiate trebuie să fie întregi, proaspete, fără boli sau daunatori şi fără vătămări produse de aceştia, fără reziduuri de pesticide şi de alte substanţe care să afecteze prezentarea, fără umflaturi, defecte de creştere. Pentru garoafe caliciul crapat nu este considerat defect de creştere. Totuşi, în privinta garoafelor din soiurile americane, florile cu caliciul crapat trebuie să fie inelate, puse separat în loturi uniforme şi ambalajele trebuie să fie marcate corespunzător.Tijele trebuie să fie rigide şi suficient de viguroase pentru a susţine floarea/florile, în funcţie de specie şi de soi.2. Clasa a II-aAceasta clasa include toate produsele care nu întrunesc toate cerinţele pentru clasa I.Toate părţile florilor tăiate trebuie să fie întregi, proaspete, fără paraziti. Totuşi florile pot avea următoarele defecte: uşoare malformatii, uşoare umflaturi, vătămări uşoare provocate de boli sau paraziti, tije mai slabe, mai puţin rigide şi pot prezenta mici urme ale tratamentelor cu pesticide. Defectele permise nu trebuie să dăuneze calităţii de păstrare, prezentării sau utilizării produsului.3. Clasa extraProdusele cu calităţi de clasa I, fără nici o toleranta de calitate, pot fi marcate extra. Totuşi aceasta clasa poate să nu fie folosită pentru garoafele din soiuri americane, care au caliciul crapat.III. Prevederi specialePrevederile speciale pentru unele tipuri de flori specificate în anexa nr. 1A nu vor tine seama de prevederile din prezenta anexa.IV. CalibrareaPentru florile tăiate sortarea trebuie să se facă cel puţin după următoarea scala:Codul Lungimea0 < 5 cm sau flori vândute fără tija5 5-10 cm10 10-15 cm15 15-20 cm20 20-30 cm30 30-40 cm40 40-50 cm50 50-60 cm60 60-80 cm80 80-100 cm100 100-120 cm120 > 120 cmAceste lungimi includ şi floarea propriu-zisa.Diferenţa dintre lungimile maxime şi minime ale florilor/unitatea de prezentare (legătură, buchet, cutie şi altele) nu poate depăşi:- 2,5 cm la florile din codurile 0-15;- 5,0 cm la florile din codurile 20-50 (inclusiv);- 10,0 cm la florile din codurile 60 şi peste.Aceasta diferenţa poate fi dublata la florile prezentate sub forma de evantai. La crizantemele cu flori mari prezentate sub forma de evantai aceasta diferenţa poate ajunge la 20 cm pentru florile din codurile 20-50 (inclusiv).Scala de lungime şi uniformitate a lungimii, prezentată mai sus, nu este aplicabilă la mimoza. Lungimea minima a ramurilor de mimoza este fixată la 20 cm. Totuşi manunchiurile şi buchetele formate exclusiv din mici ramurele, cu o lungime sub 20 cm, pot fi admise cu specificarea "tulpina/tija scurta" sau un termen echivalent, marcat pe ambalaj.V. Toleranta de calitateToleranţele de calitate se admit în fiecare unitate de prezentare, după cum urmează:1. clasa I - 5% din florile tăiate pot avea uşoare defecte, cu condiţia ca uniformitatea florilor dintr-o unitate de prezentare sa nu fie afectată;2. clasa a II-a - 10% din florile tăiate se pot abate de la cerinţele acestei clase. Jumătate din acest procent pot fi afectate de boli sau daunatori. Defectele în cauza nu trebuie să afecteze utilizarea lor.VI. Ambalarea şi prezentareaA. PrezentareaO unitate de prezentare (legătură, buchet, cutie etc.) trebuie să conţină 5, 10 sau multiplu de 10 bucăţi. Totuşi florile vândute în mod obişnuit la bucata sau la greutate sunt exceptate de la aceasta regula.B. UniformitateaFiecare unitate de prezentare (legătură, buchet, cutie etc.) trebuie să conţină flori din acelaşi gen, specie, soi şi din aceeaşi clasa de calitate şi trebuie să aibă acelaşi stadiu de dezvoltare.Amestecurile de flori sau amestecurile de flori cu frunze din diferite genuri, specii, soiuri sunt totuşi admise atât timp cat sunt folosite produse din aceeaşi clasa şi sunt marcate corespunzător.C. AmbalareaAmbalarea trebuie să protejeze adecvat produsul. Hârtia sau alte materiale care vin în contact direct cu florile trebuie să fie noi.VII. MarcareaUrmătoarele specificăţii trebuie să însoţească produsele: a) identificarea - expeditorul/ambalatorul, numele, prenumele şi adresa sau marca de cod; b) natura produsului - genul, specia, soiul/varietatea, culoarea florilor sau, unde este oportun, se înscrie cuvântul "amestec" ori un termen echivalent; c) originea produsului (optional) - zona de origine sau numele local, regional, naţional; d) specificari comerciale - clasa, mărimea (codul de lungime) sau lungimile maxime şi minime, număr ori greutatea neta; e) marca de control oficial (optional).  +  Anexa 1A PREVEDERI SPECIALE PENTRU MIMOZAMimoza trebuie să satisfacă cerinţele de calitate ale clasei I. Totuşi la aceasta floare condiţia de rigiditate nu se aplică părţilor superioare ale tijelor florale.Baza ramurilor nu trebuie să fie lignificata.Mimoza trebuie să mai îndeplinească şi următoarele cerinţe: tijele să fie bine imbracate cu flori, iar vârfurile să fie în buna stare şi nevatamate. Totuşi sunt admise tije cu vârfuri rupte când diametrul secţiunii rupte este mai mic de 2 mm.Mimoza poate fi prezentată inflorita sau neinflorita.Pentru mimoza inflorita, florile trebuie să fie specifice varietatii, iar numărul de boboci în verde nu trebuie să depăşească 60% pentru specia Floribunda şi 20% pentru alte varietati şi specii. Florile trebuie să aibă culoare normală, să fie nepatate şi ferm fixate în inflorescenta.Pentru mimoza neinflorita, 80% din boboci trebuie să fie galbeni, uşor verzui.PrezentareaRamurile de mimoza trebuie aranjate în straturi sau în legături de 150 g, 250 g ori multiplu de 250 g.Mimoza neinflorita trebuie ambalata în pungi mici de polietilena sau materiale asemănătoare.Fiecare unitate de prezentare, chiar dacă este vrac, trebuie să aibă alcătuire uniforma şi sa conţină numai ramuri din aceeaşi specie/varietate.MarcareaPe lângă indicarea ambalatorului sau a expeditorului, marcarea trebuie să includă: genul, specia, varietatea/soiul, cuvintele "inflorit" sau "neinflorit", când este oportun cuvintele "cu tija scurta" ori un termen echivalent, greutatea neta sau totală ori număr de legături şi greutatea fiecăreia.  +  Anexa 2 NORME DE APLICAREa standardelor de calitate generale pentrufrunze ornamentale proaspeteI. Descrierea produsuluiStandardele se aplică pentru frunzele ornamentale proaspete, ramuri şi alte părţi vegetative care intra sub incidenţa codului tarifar 06.04 din Tariful vamal de import al României.II. Cerinţe de calitateProdusul trebuie să fie proaspăt, fără reziduuri de pesticide şi alte substanţe exogene care să afecteze prezentarea, fără boli sau paraziti şi vătămări provocate de aceştia, care să dăuneze aspectului general, fără defecte cum ar fi umflaturi sau uscături care ar afecta aspectul general, fără umiditate exterioară excesiva, şi să aibă coloratie specifică speciei/varietatii.Produsul trebuie să fie tăiat cu atenţie şi sa fi ajuns la un stadiu suficient de maturizare.III. Prevederi specialePrevederile speciale referitoare la asparagus sunt prevăzute în anexa nr. 2A.IV. Tolerante de calitateAcestea vor fi admise pentru fiecare unitate de prezentare, după cum urmează: 10% din frunzele ornamentale proaspete se pot abate de la cerinţele enumerate în prezenta anexa.V. MarcareaUrmătoarele specificăţii trebuie să însoţească produsele: a) identificarea - expeditorul/ambalatorul, numele, prenumele, adresa şi marca de cod; b) natura produsului - "frunze ornamentale proaspete", genul sau specia.  +  Anexa 2A PREVEDERI SPECIALE PENTRU ASPARAGUSI. Descrierea produsuluiAceste prevederi speciale se aplică la Asparagus L. plumosus Bak şi Asparagus sprengeri Rgl.II. Cerinţe de calitate1. Clasa IFoliajul de asparagus din aceasta clasa trebuie să fie bine dezvoltat, întreg, fără rupturi şi fără cresteri laterale, bine garnisit cu cladodii ferm prinse şi fără zone ingalbenite.2. Clasa a II-aAceasta clasa include asparagusul care nu întruneşte cerinţele clasei I, dar îndeplineşte totuşi condiţiile minime de calitate cerute pentru frunzele ornamentale proaspete.III. SortareaLungimea se va măsura de la vârf până la baza ramurii.1. Pentru Asparagus plumosus Bak calibrarea respecta următoarea scala:Codul Lungimea0 < 30 cm30 30-40 cm40 40-60 cm60 > 60 cmLastarii secundari respecta următoarea scala:Codul Lungimea30 30-50 cm50 > 50 cm2. Pentru Asparagus L sprengeri Rgl. calibrarea respecta următoarea scala:Codul Lungimea0 < 30 cm30 30-50 cm50 > 50 cmLastarii de asparagus dintr-o legătură trebuie să aibă o lungime mai mult sau mai puţin uniforma.IV. Toleranta de calitateToleranţele vor fi permise în fiecare unitate de prezentare, după cum urmează:1. clasa I - 10% dintre ramuri se pot abate de la cerinţele acestei clase, dar ele trebuie să respecte cerinţele clasei a II-a. Nici o toleranta nu va fi admisă pentru ramuri rupte sau cu o creştere laterala;2. clasa a II-a - 10% din ramuri se pot abate de la cerinţele acestei clase, dar orice defect nu trebuie să afecteze utilitatea produsului.V. Ambalare şi prezentareA. PrezentareaFoliajul de Asparagus plumosus se leagă în legături de câte 10 ramuri sau multiplu de 10, iar cel de Asparagus sprengeri, în legături de 100 g, 250 g sau multiplu de 250 g.B. UniformitateaRamurile frante şi lastarii laterali se leagă în legături separate, dar ramurile trebuie să fie uniforme în legătură, ca forma sau culoare.C. AmbalareaTrebuie sa protejeze corect produsul. Hârtia sau alte materiale care vin în contact direct cu produsul trebuie să fie noi.  +  Anexa 3 NORME DE APLICAREa standardelor de calitate pentru bulbii floriferiI. Definitia produsuluiAcest standard se va aplica la bulbi, tuberculi, rădăcini tuberizate, rizomi şi alte tulpini subterane dorminde, ce intra sub incidenţa codului tarifar 06.01 din Tariful vamal de import al României.II. Cerinţe minime de calitateProdusul trebuie să fie autentic, sanatos, întreg, nevatamat, curat, fără o umiditate anormala a suprafeţei, bine dezvoltat, fără defecte.Produsul trebuie să satisfacă cerinţele legitime ale consumatorului legate de creştere şi inflorire.III. Clasarea după mărimeLimitele minime şi maxime trebuie indicate sub următoarele produse*):
  Nr crt Descrierea botanica a produsului Metoda de calibrare A, B, C, D, E, F Dimen- siunea minima Dimensiuni de sortare
  1. Anemone coronaria A, B, C. 4 cm 4-5; 5-6; 6-7; 7-8; 8 şi peste
  2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Begonia, neincluse pe lista - tuberhybrida multiflora - tuberhybrida m. maxima - x bertinii compacta - boliviensis O. Lamarck - x bertinii (Section Huszia) - x bertinii marginata D D D D D D D 3 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 3 cm 3 cm 3-4; 4-5; 5-6; 4-6; 6 şi peste 2,5 - 5 şi peste 2,5-3,5; 3,5-5; 5 şi peste 2,5-3,5; 3,5-5; 5 şi peste 2,5-3,5; 3,5-5; 5 şi peste 3-5; 5 şi peste 3-5; 5 şi peste
  3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Crocus (Spring flowering), neincluse pe lista - (species) neincluse pe lista de mai jos - imperati - minimus - tomasianus - fleischeri - laevigatus - neapolitanus "Vanguard" (Syn.Cr. vernus) "Vanguard" - kotschyanus (Syn. Cr. Zonatus) - sativus A,B A,B A,B A,B A,B A,B A,B A,B A,B A,B 7 cm 5 cm 4 cm 4 cm 4 cm 3 cm 3 cm 7 cm 7 cm 7 cm 7-8; 8-9; 9-10; 10 şi peste zero zero zero zero zero zero 7-8; 8-9; 9 şi peste 7-8; 8-9; 9 şi peste 7-8; 8-9; 9 şi peste
  4.0 Dahlia variabilis, cu excepţia tipurilor de mai jos: - dahlia collerette - dahlia, dwarf, honeycombed - dahlia, dwarf, single - dahlia, dwarf, topmix E E E E E 40 g 25 g 25 g 25 g 25 g zero zero zero zero zero
  5. Freesia A 4 cm 4-5; 5 şi peste
  6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Gladioli, with large blooms - primulinus - Heraud - Papillon - byzantinus - communis - x nanus - colvilleix A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A.B,C 8 cm 7 cm 7 cm 7 cm 6 cm 6 cm 6 cm 5 cm 8-10; 1-12; 12-14; 14 şi peste 7-8; 8-10; 10-12; 12 şi peste 7-8; 8-10; 10-12; 12 şi peste 7-8; 8-10; 10-12; 12 şi peste 6-7; 7-8; 8-10; 10-12; 12 şi peste 6-7; 7-8; 8-10; 10-12; 12 şi peste 6-7; 7-8; 8-10; 10-12; 12 şi peste
  7.0 7.1 7.2 7.3 Hyacinthus orientalis - "Rosalie" - "Romanus" - var albulus A,B,C A,B,C A,B,C 14 cm 13 cm 8 cm 8 cm 14-15; 15-16; 16-17; 17-18; 18-19; 19 şi peste 13-14; 14-15; 15-16; 16 şi peste 8-9; 9-10; 10-11; 11-12; 12-13; 13-14; 14-15; 15-16; 16 şi peste 8-9; 9-10; 10-11; 11-12; 12-13; 13-14; 14-15; 15-16; 16 şi peste
  8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 Iris "Wedgood" - "Prof. Blaauw" - xiphioides (English) - x hollandica, cu excepţia varietatilor următoare: -- Ankara, Bronze Queen, Bronze Beauty, Early Bronze, Golden Bronze, Huchtenburg, Le Mogul, Yellow Queen - xiphidium (Spanish) - danfordiae - reticulata - tingitana A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C 8 cm 8 cm 7 cm 6 cm 5 cm 4 cm 4,5 c 5 cm 9 cm 8-9; 9-10; 10 şi peste 8-9; 9-10; 10 şi peste 7-8; 8-9; 9 şi peste 6-7; 7-8; 8 şi peste 5-6; 6-7; 7 şi peste 4-5; 5 şi peste 4,5-5; 5 şi peste 5-5,5; 5,5-6; 6 şi peste 9-10; 10-11; 11 şi peste
  9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 Lilium speciosum - henryi - regale - candidum - croceum - croceum ev. "Umbellatum" - croceum ev. "Umbellatum" davidii var. willmottiae ( Syn. L.. willmottiae) - tigrinum - x tigrimex(Syn. L. Maxwill) - formosanum - (Syn. L philippinense var. formosanum) - pumilum (Syn.L. tenuifolium) A A A A A A A A A A A A 17 cm 16 cm 16 cm 16 cm 14 cm 14 cm 12 cm 10 cm 10 cm 8 cm 7 cm 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 şi peste 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 şi peste 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20;20-22; 22-24; 24 şi peste 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 şi peste 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 şi peste 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 şi peste 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 şi peste 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 şi peste 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 şi peste 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 şi peste 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 şi peste 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 şi peste
  10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 Narcissus, neincluse în lista de mai jos - tazetta "Constantinople" -- "Gloriosa" -- "Grand Monarque" -- "d'or aurcus" -- "paperwhite" -- "Papyraceus" (Syn. N.taz. totus albus) F A A A A A A 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 12 cm 10 cm zero zero zero zero zero zero
  11. Ranunculus F "Co- roana" alb sen- zual şi cu 5 pun cte zero
  12. Sinningia (Syn.Gloxinia) D 4 cm zero
  13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 Tulipa with cu excepţia următoarelor: - tulips, timpurii - tulips, timpurii inflorite - tulips, mottled colours Bizarres, Bijbloemen, Rembrandt, în afară varietatilor: "Cordell Huli", "American Flag", "Montgomery" - Tulips "peroquet" Cafe brun, Cafe Pourpre, Amiral de Constantinople, Crimson Beauty, Lutea major, Markgraff van Baden, Perfectă - tulips, botanica Tulipa fosteriana --"Rockery Beauty" Tulipa kaufmanniana -- Alfred Cortot, Elliot, Gluck, Vivaldi - Bellini, Edwin Fischer, Fair Fritz Kreisler, Gaiety, Golden Sun, Goudstuk, Lady Rose, Mendelssohn, Robert Schumann, Solanus, Stresa, Sweelinck Tulipa kaufmanniana x greigii Hybrides Tulipa eichleri -- cv."Excelsa" Tulipa greigii - praestans "Fusilier" -- all other -- cv."van Tugergens" -- cv."Zwanenburg" Tulipa acuminata Tulipa celsiana (Syn. T. persica) - marjoletti - orphanidea - florentina - hageri -- "Splendens" - Kolpakowskiana - preacocs - silvestris "Major" -- var. taebris - tarda (Syn. T. dasystemon) - crisantha - Tulips botanica, neincluse în lista A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A.B.C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C Alese 11 Alese 10 Alese 10 Alese 10 Alese 11 Alese 9 Alese 10 Alese 10 8 cm 8 cm 9 cm Alese 8 8 cm 8 cm 8 cm 10 cm 10 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 6 cm 6 cm 6 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 3 cm 4 cm 11-12; 12 şi peste 10-11; 11-12; 12 şi peste 10-11; 11-12; 12 şi peste 10-11; 11-12; 12 şi peste 11-12: 12 şi peste 9-10; 10-11; 12-12; 12 şi peste 10-11; 11-12; 12 şi peste 8-9; 9-10; 10 şi peste 8-9; 9-10; 10 şi peste 9-10; 10-11; 11 şi peste 8-9; 9-10; 10-11; 11-12; 12 şi peste 8-9; 9-10; 10 şi peste 8-9; 9-10; 10 şi peste 8-9; 9-10; 10 şi peste 10-11; 11-12; 12 şi peste 10-11; 11-12; 12 şi peste 8-9; 9-10; 10 şi peste 8-9; 9-10; 10 şi peste 8-9; 9-10; 10 şi peste 8-9; 9-10; 10 şi peste 6-7; 7-8; 8 şi peste 6-7; 7-8; 8 şi peste 6-7; 7-8; 8 şi peste 5-6; 6-7; 7 şi peste 5-6; 6-7; 7 şi peste 5-6; 6-7; 7 şi peste 5-6; 6-7; 7 şi peste 5-6; 6-7; 7 şi peste 5-6; 6-7; 7 şi peste 5-6; 6-7; 7 şi peste 5-6; 6-7; 7 şi peste 3-4;4-5;5 şi peste 4-5;5-6;6 şi peste
  NOTĂ:A - circumferinta, dimensiunile arătate sunt cele ale celei mai mari dimensiuni măsurate perpendicular pe axa tulpinei.B - grila de calibrare - dimensiunile arătate sunt cele ale sitelor de sortare. Dimensiunea de sortare se stabileşte după sita prin care bulbul nu poate trece şi până la următoarea sita mai mare.C - mărimea normală - dimensiunile incluse în aceeaşi dimensiune de sortare vor fi uniform reprezentate într-un lot.D - diametrul - dimensiunile arătate sunt ale diametrului maxim măsurat perpendicular pe axa tulpinii.E - greutate.F - sortare manuală - bulbi sortati vizual.IV. Tolerante de mărimePentru produsele la care sunt stipulate dimensiunile minime şi cele de sortare vor fi permise tolerante de până la 10%/ambalaj din greutate sau număr de bulbi la bulbii floriferi a căror mărime depăşeşte sau este mai mica decât dimensiunea de sortare indicată, cu excepţia micsorarii datorate deshidratarii.Nu se permit tolerante privind dimensiunile sub dimensiunea minima indicată, cu excepţia micsorarii datorate deshidratarii normale.V. Ambalarea şi prezentareaFiecare ambalaj poate să conţină produse impachetate de diferite varietati, specii şi tipuri.Fiecare pachet trebuie să conţină numai produse din aceeaşi specie, din una sau câteva varietati şi mărimea trebuie să fie în concordanta cu prevederile legale.VI. MarcareaA. Produsul ambalatAmbalajele vor purta următoarele elemente specifice, lizibile şi marcate fără a se putea şterge:1. pachetul unitar: a) identificarea - ambalatorul/vânzătorul, numele, prenumele, adresa sau marca de cod; b) natura produsului - tipul (genul), specia, varietatea (soiul) sau culoarea (dacă produsul este comercializat după varietate sau culoare) ori, dacă este oportun, indicaţia "amestec"; c) originea produsului (optional) - zona de origine sau ţara ori numele localităţii; d) specificăţii comerciale - număr de bucăţi/produse; dimensiunea arata limitele superioare şi inferioare la produsele la care se aplică astfel de limite; tratamentul de pregătire, dacă un astfel de tratament s-a executat; e) ştampila de control, fiind de dorit cea oficială;2. ambalaje de vânzare ce conţin pachete unitare: a) identificarea - ambalatorul/vânzătorul, numele, prenumele, adresa sau marca de cod; b) natura produsului - "bulbi floriferi".B. Produsul prezentat spre vânzare în vracDacă produsul este prezentat spre vânzare în vrac, trebuie notate pe o eticheta sau cartela, spre informarea cumparatorilor, următoarele: tipul/genul, specia, varietatea/soiul sau culoarea, dacă produsul este marcat după varietate ori culoare, sau, dacă este oportun, inscripţia "amestec", dimensiunea de sortare, arătându-se limitele superioară şi inferioară la produsele pentru care se aplică astfel de limite.C. Produse destinate exportului în tari terţeParticularităţile specificate la lit. A trebuie să fie lipite pe ambalaj. Totuşi exportatorul poate să includă aceste particularităţi în nota de expediţie ce însoţeşte produsele, caz în care trebuie să fie scris un număr de referinţa pe fiecare ambalaj.--------------