RECTIFICARE nr. 40 din 16 iulie 2003privind Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 40/2003
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 29 august 2003    În Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 40/2003 privind unele măsuri pentru recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 august 2003, se face următoarea rectificare:- la art. 3 în loc de: "... nr. 147/2003 ..." se va citi: "... nr. 147/2002...".--------------