ORDIN nr. 40 din 16 iulie 2003privind unele măsuri pentru recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 27 august 2003    În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) şi (2) şi ale art. 18 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului,ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Se înfiinţează Comisia de recunoaştere a organismelor care realizează evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, denumita în continuare Comisia de recunoaştere. (2) Comisia de recunoaştere funcţionează în cadrul Direcţiei generale politica industriala şi îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor normelor metodologice prevăzute la art. 1 şi propriului regulament de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2*). (3) Componenta Comisiei de recunoaştere este prevăzută în anexa nr. 3*).──────────── Notă *) Anexele nr. 2 şi 3 se pot pune la dispoziţie celor interesaţi.  +  Articolul 3Se abroga Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 147/2002 privind unele măsuri în vederea desemnării organismelor care realizează evaluarea conformitatii în domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 23 iulie 2002, şi Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 221/2003.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul economieişi comerţului,Mihai Berinde,secretar de statBucureşti, 16 iulie 2003.Nr. 40.  +  Anexa 1NORMA 16/07/2003