ORDIN nr. 761 din 13 august 2003privind tarifele pentru prestaţiile efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de institutele de sănătate publică
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 25 august 2003  Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul Direcţiei generale sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat nr. MB 2.027 din 12 august 2003,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele prestaţiilor efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de institutele de sănătate publică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Costurile prestaţiilor pentru care nu au fost stabilite tarife se calculează prin deviz.  +  Articolul 3Sunt exceptate de la plata prestaţiilor unităţile aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, finanţate integral de la bugetul de stat, unităţile de învăţământ aparţinând Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, precum şi persoanele fizice şi juridice care beneficiază de gratuitate, conform reglementărilor în vigoare.Prestaţiile solicitate în mod expres vor fi achitate şi de cei exceptaţi.  +  Articolul 4Direcţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat, Direcţia generală buget şi achiziţii din cadrul Ministerului Sănătăţii, institutele de sănătate publică, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispoziţii contrare se abroga.  +  Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Mircea BeuranBucureşti, 13 august 2003.Nr. 761.  +  Anexă                                     LISTA             tarifelor pentru activităţile şi prestaţiile efectuate                de direcţiile de sănătate publică, judeţene şi a          municipiului Bucureşti şi de institutele de sănătate publică
       
    ACTIVITATEA SAU PRESTAŢIATARIFUL (LEI)
       
    MICROBIOLOGIE, SEROLOGIE ŞI PARAZITOLOGIE  
       
    Examenul bacteriologic al sputei70000
    Antibiograma100000
    Determinarea titrului ASLO150000
    Reacţia Wright60000
    Reacţia Huddleson50000
    Reacţia Widal150000
    Reacţii de fixare a complementului170000
    Reacţii serice cantitative70000
    Reacţii de hemaglutinoinhibare300000
    Reacţii de latexaglutinare70000
    Reacţii de hemaglutinare pasivă110000
    Reacţii de aglutinare liza110000
    Examen serologic pentru HIV  
    test rapid250000
    ELISA200000
    Determinare Ag HBs150000
    Confirmare Ag HBs250000
    Determinare anticorpi HBs  
    determinare calitativă250000
    determinare cantitativă300000
    Determinare Ag HBe200000
    Determinare anticorpi HBe200000
    Determinare anticorpi HBc175000
    Determinare anticorpi HAV175000
    Determinare anticorpi HCV275000
    Determinare anticorpi HDV350000
    Determinarea anticorpilor în difterie  
    hemaglutinare pasivă150000
    ELISA180000
    Determinarea anticorpilor în tetanos175000
    Determinarea anticorpilor în rujeolă160000
    Determinarea anticorpilor în rubeolă180000
    Determinarea anticorpilor în tusea convulsivă160000
    Determinarea anticorpilor în infecţia cu Chl. trachomatis200000
    Determinarea anticorpilor în oreion180000
    Determinarea anticorpilor în leptospiroză220000
    Determinarea anticorpilor în bruceloză220000
    Determinarea anticorpilor în toxoplasmoză220000
    Alte determinări serologice200000
    Coprocultura175000
    Urocultura175000
    Hemocultura120000
    Exudat faringian100000
    Alte culturi bacteriene140000
    Examen coproparazitologic50000
    ELISA în boli parazitare200000
    Frotiu în picătura groasă pentru malarie şi filarioză60000
    Examen spută pentru Pneumocystis carinii60000
    Alte determinări în boli parazitare45000
    Test rapid malarie250000
    Controlul bacteriologic pentru spitale  
    eficienţa sterilizării150000/probă
    menţinerea sterilităţii250000/probă
    catgut chirurgical150000/probă
    soluţii perfuzabile250000/probă
    condiţii igienico-sanitare220000/probă
    aeromicroflora150000/probă
    Vaccinări necuprinse în programul de imunizăripreţ vaccin + 50000
    Activităţi DDD  
    dezinfecţii2000 lei/m2
    dezinsecţii1500 lei/m2
    deratizări1000 lei/m2
     
    IGIENA
       
    Determinări în aerul ambiant  
    acid clorhidric100000
    amoniac150000
    aldehide totale180000
    aerosoli de acid sulfuric şi sulfaţi solubili180000
    clor200000
    oxizi de azot180000
    dioxid de sulf180000
    fenoli200000
    hidrogen sulfurat200000
    dioxid de carbon220000
    monoxid de carbon200000
    fluor200000
    toluen180000
    pulberi în suspensie150000
    pulberi sedimentabile150000
    mercur200000
    sulfură de carbon150000
    ozon200000
    pulberi negre150000
    3,4 benzpiren300000
    azbest300000
    Determinări în apă  
    Determinarea indicatorilor curenţi în apă (potabilă, de suprafaţă şi reziduală)  
    Examen fizic şi organoleptic  
    culoare, miros, aspect25000
    ph30000
    turbiditate40000
    conductibilitate100000
    Examen chimic  
    amoniac150000
    nitriţi100000
    cloruri200000
    substanţe organice oxidabile120000
    Total potabilitate80000
    Examen chimic complet pentru apă potabilă conform STASconform devizului
    Determinări chimice în apă  
    fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, etc.200000/determinare
    sodiu, potasiu, calciu, magneziu180000/determinare
    detergenţi200000
    fluor180000
    iod180000
    alcalinitate80000
    CBO5150000
    suspensii200000
    reziduu fix200000
    fenol200000
    reziduuri petroliere-metoda extracţiei1.200.000
    hidrocarburi policiclice aromatice1.000.000
    trihalometani1.000.000
    pesticide1.000.000
    oxigen dizolvat80000
    fosfaţi110000
    sulfaţi150000
    nitriţi100000
    nitraţi200000
    hidrogen sulfurat200000
    duritate temporară, permanentă şi totală80000
    cianuri200000
    clor rezidual (liber, legat, total)100000
    Ape reziduale şi de suprafaţă  
    ph45000
    turbiditate45000
    CBO5150000
    suspensii200000
    reziduu fix200000
    fenoli200000
    substanţe organice120000
    oxigen dizolvat125000
    sulfaţi150000
    nitriţi110000
    amoniac150000
    hidrogen sulfurat200000
    duritate80000
    cianuri210000
    clor rezidual liber110000
    clor rezidual total110000
    cloruri165000
    metale (zinc, nichel, plumb, etc.)210000/determinare
    mercur200000
    arsen500000
    nitraţi200000
    alcalinitate200000
    brom/bromaţi200000
    Indicatori bacteriologici curenţi de potabilitate a apei  
    număr total de bacterii mezofile aerobe75000
    număr total de bacterii coliforme100000
    număr total de coliformi fecali100000
    număr total de streptococi fecali100000
    număr total de clostridii sulfito-reductoare110000
    prezenţa bacteriilor din genul Salmonella200000
    prezenta Psudomonas aeruginosa130000
    Analiza bacteriologică completă pentru:  
    apă de piscină550000
    apă de irigaţii550000
    ape reziduale menajere1.000.000
    sol şi nămol550000
    plante irigate600000
    Analiza biologică:  
    de potabilitate300000
    de toxicitate globală500000
    pentru ape reziduale1.000.000
    Analiza parazitologică150000
    test toleranţă dermică produse cosmetice/medicamente de uz extern200000/probă
    studii de evaluare a potenţialului iritativ primar/coroziv a substanţelor/preparatelor chimice la om100000/subiect
    studiu privind determinarea scorului de iritabilitate oculară2.000.000
    determinarea capacităţii de îndepărtare a reziduurilor de pe firul de păr1.000.000
    evaluarea potenţialului comedogen1.000.000
    determinarea factorului de protecţie prin metoda vizuală2.000.000
    Emitere autorizaţie deshumare cadavre umane50000
    Autorizare transport cadavre60000
    Emitere transport cadavre300000
    Supravegherea condiţiilor igienico-sanitare din mediu/a personalului300000/determinare
    Determinarea zgomotului urban/în locuinţă500000/locuinţă
    Determinări în alimente  
    Examen organoleptic50000
    Examen fizic  
    analize ponderale50000
    densitate60000
    umiditate300000
    refractometrie70000
    solubilitate50000
    granulaţie50000
    punct de topire100000
    punct de fierbere50000
    vâscozitate75000
    Examinări chimice  
    proteine500000
    lipide prin:  
    metoda extracţiei simple150000
    metoda Soxhlet450000
    metoda butirometrică200000
    glucide125000
    cenuşă  
    totală150000
    insolubilă în acid clorhidric250000
    colagen350000
    alfa aminoacizi liberi totali60000
    celuloză100000
    caroten100000
    vitamina C150000
    aciditate totală60000
    aciditate liberă75000
    aciditate volatilă100000
    azot uşor hidrolizabil100000
    plumb, mercur (metoda clasică)420000/element
    mercur300000
    conservanţi150000
    coloranţi - identificare100000
    azotaţi200000
    azotiţi150000
    polifosfaţi200000
    alcool metilic60000
    bioxid de carbon50000
    zaharine şi ciclamat120000/element
    iodură de potasiu în sarea iodată80000
    clorură de magneziu în sare60000
    trioxid de fier în sare120000
    substanţe insolubile în apă65000
    substanţe insolubile în alcool100000
    indici pentru grăsimi  
    indice de iod100000
    indice peroxid75000
    indice de saponificare60000
    Controlul pasteurizării produselor alimentare  
    pasteurizarea laptelui (testul fosfatazei)75000
    pasteurizarea înaltă a laptelui (testul peroxidazei)85000
    semiconserve din carne (testul fosfatazei)100000
    semiconserve din carne (testul coagulării proteinelor)40000
    Determinarea ph în alimente50000
    Identificarea amidonului  
    în lapte40000
    în produsele de carne50000
    Testul reductazei în lapte50000
    Reacţia Kreiss în grăsimi50000
    Teste de prospeţime  
    identificarea amoniacului liber150000
    identificarea hidrogenului sulfurat90000
    Determinarea glutenului  
    umed50000
    indice glutenic25000
    indice de deformare a glutenului50000
    Determinarea porozităţii produselor de panificaţie60000
    Controlul ermeticităţii conservelor50000
    Determinarea capacităţii de creştere la drojdie50000
    Determinarea conţinutului de fier în făină, boia de ardei şi zahăr150000
    Determinarea corpilor străini  
    în cereale50000
    impurităţi minerale în alimente100000
    Determinări diverse  
    SO2 total în leber şi produse dulci100000
    Acid feric în sucuri şi germeni de fructe80000
    Capsicaina în boia de ardei120000
    Determinarea concentraţiei alcoolice100000/determinare
    Determinarea esterilor, furfurolului şi alcoolilor superiori150000/determinare
    Determinarea micotoxinelor500000/probă
    Determinarea clorurii de sodiu150000
    Determinarea alcalinităţii100000
    Titru proteic125000
    Extract cafea, ceai, vin250000
    Cafeină (metoda STAS)300000
    Determinări cu RQ-Flex150000
    Determinări cu SQ-Fotometer Merck150000
    Reacţii de falsificare la miere250000
    Determinarea calciului în lapte200000
    Determinarea substanţelor reducatoare din zahăr200000
    Determinarea culorii zahărului75000
    Cupru, plumb în vin şi alte băuturi alcoolice350000/element
    Bioxid de sulf liber şi total în liber în vin150000
    Determinarea alcoolului metilic din băuturile alcoolice şi vin150000
    Bere - concentraţia mustului primitiv200000
    Bere - concentraţia alcoolică150000
    Bere - determinarea culorii35000
    Bere - determinarea bioxidului de carbon75000
    Monoglutamat de sodiu120000
    Substanţe organice nesaponificabile60000
    Indice de tiobarbituric100000
    Bioxid de carbon în alcool160000
    Teste de simulare şi migrare metale750000
    Determinări bacteriologice din alimente  
    bacterioscopie35000
    număr total germeni60000
    colimetrie100000
    colimetrie + Es. Coli90000
    Salmonella140000
    Stafilococ coagulazo - pozitiv110000
    Bacillus cereus90000
    Bacterii sulfito-reductoare100000
    Streptococ fecal140000
    Yersinia100000
    Vibrio parahaemoliticus120000
    Bacilus subtilis80000
    Leuconostoc100000
    Campylobacter pilori200000
    Listeria monocytogenes175000
    drojdii şi mucegaiuri70000
    Examen microbiologic al conservelor sterilizate  
    cu ph peste 4,5175000
    cu ph sub 4,5200000
    Expertiza condiţiilor de igienă prin indicatori microbiologici  
    recipienţi, utilaje160000/probă
    suprafeţe130000/probă
    aeromicroflora110000/probă
    mâini personal220000/probă
    Determinarea valorii nutritive a unui aliment sau a unei raţii alimentare  
    determinare de laborator1.000.000
    determinare statistică400000
       
    MEDICINA MUNCII  
    Determinarea:  
    N.A.E.C.S. dBA300000/loc muncă
    N.A.E.C.S. dBA şi analiză spectrală350000/loc de muncă
    Determinarea vibraţiilor300000/loc munca
    Determinarea/evaluarea iluminatului150000/loc de muncă
    Determinarea efortului profesional preponderent fizic340000/persoană
    Examen audiometric200000/persoană
    Determinarea acuităţii vizuale50000/persoană
    Explorarea funcţională a CVE150000
    Evaluarea psihoaptitudinală a muncitorilor200000/persoană
    Evaluarea capacităţii de muncă, a oboselii profesionale300000/persoană
    Frecvenţa critică de fuziune a stimulilor luminoşi intermitenţi50000/persoană
    Oscilometrie50000/persoană
    Teste funcţionale pentru diagnosticul Sindromului Raynaud200000/persoană
    Determinare/evaluare microclimat industrial200000/loc de muncă
    Determinări fiziologice privind influenţa microclimatului asupra organismului200000/persoană
    Evaluarea suprasolicitării termice a organismului170000/persoană
    Determinarea prin expertizare a condiţiilor de muncă grele, vătămătoare şi periculoaseConform devizului
    Expertiza expunerii la radiaţii laser/câmpuri electromagnetice500000/loc de muncă
    Determinări în atmosfera zonelor de muncă  
    pulberi totale gravimetrice200000
    pulberi respirabile200000
    conţinut în SiO2200000
    fibre de azbest200000
    acetat de etil butil120000
    acetonă120000
    acetat de metil120000
    acid acetic80000
    acid azotic100000
    acid cianhidric100000
    acid clorhidric100000
    acid fluorhidric şi fluoruri100000
    acid fosforic140000
    acid sulfuric şi anhidridă sulfurică120000
    acroleină100000
    alcool butiric90000
    alcool etilic70000
    alcool izopropilic70000
    alcool metilic70000
    alcool propilic75000
    aluminiu70000
    amoniac100000
    anhidridă ftalică110000
    anhidridă maleică100000
    antimoniu150000
    argint (metal şi compuşi solubili)100000
    arsen şi compuşi anorganici110000
    benzen140000
    benzină şi carburanţi120000
    dioxid de carbon100000
    dioxid de sulf100000
    celosolv110000
    cianuri şi cianogeni100000
    ciclohexanonă70000
    clor60000
    cloroform100000
    crom, oxizi de crom125000
    cromaţi şi bicromaţi de cupru conţinuţi:  
    în fum110000
    în praf110000
    cupru90000
    dioxan100000
    epiclorhidrină100000
    eter etilic120000
    etilendiamină36000
    fenol48000
    formaldehidă55000
    hidrocarburi alifatice120000
    hidrochinonă115000
    hidrogen sulfurat100000
    hidroxizi alcalini90000
    mangan105000
    mercur100000
    naftalină100000
    naftol alfa şi beta80000
    nichel carbonil150000
    ozon100000
    oxizi de azot150000
    oxid de carbon150000
    oxid de etilenă150000
    oxid de propilenă100000
    oxid feric100000
    oxid de zinc conţinut în fum80000
    percloretilenă100000
    plumb şi compuşii săi60000
    seleniu şi compuşii săi100000
    stiren120000
    sulfură de carbon100000
    terebentină150000
    tetraclorură de carbon100000
    titan şi oxid de titan150000
    toluen140000
    toluen diizocianat100000
    tricloretilenă120000
    xilen100000
    tungsten120000
    uleiuri minerale150000
    anilină100000
    benzidină130000
    tetraetil de plumb110000
    hidrocarburi aromatice policiclice140000
    negru de fum100000
    pesticide şi paration100000
    clorură de vinil100000
    Biotoxicologie  
    acetonurie50000
    acid deltaaminolevulinic60000
    acid hipuric120000
    acid mandelic160000
    acid tricloracetic150000
    arsen (urină, sânge)90000
    cadmiu (urină, sânge)120000
    carboxihemoglobină100000
    colinesteraze90000
    coproporfirine70000
    crom70000
    fenoli liberi şi conjugaţi120000
    clor150000
    reacţia Fujiwara90000
    mangan70000
    mercur100000
    methemoglobina200000
    plumb (urină şi sânge)80000
    tiocianaţi200000
    index sulfat100000
    uroporfirine100000
    compuşi triclor totali60000
    fluor100000
    Biochimie şi hematologie  
    recoltare produse biologice40000
    examen sumar de urină40000
    glicemie40000
    calciu (total şi ionic)50000
    creatinină45000
    acid uric50000
    tymol50000
    sulfat de zinc25000
    magneziu25000
    fibrinogen50000
    fosfatază acidă40000
    fosfatază alcalină50000
    HDL - colesterol55000
    LDL - colesterol50000
    colesterol40000
    lipide50000
    TGO40000
    TGP40000
    electroforeză40000
    bilirubinemie100000
    trigliceride40000
    sideremie45000
    amilazemie50000
    uree50000
    colinesterază50000
    gama glutamil transpeptidaza55000
    lactat dehidrogenaza50000
    proteine totale50000
    hemoleucograma completa20000
    VSH100000
    examen citologic exfoliat pulmonar şi vezical40000
    identificarea corpilor azbestozici în spută70000
    determinarea imunoglobulinelor150000
    determinare complement C360000
    proteină C reactivă60000
    beta 2 microglobulină80000
    testul micronucleilor375000
    aberaţii cromozomiale375000
       
    IGIENA RADIAŢIILOR  
    Avizări (autorizări) sanitare de unităţi nucleare:  
    Tehnici nucleare750000
    Difractometrie şi alte asemenea200000
    Rx dentar600000
    Rx diagnostic, Rx terapie, computer tomograf900000
    Defectoscopie industrială1.200.000
    Curieterapie, TEI900000
    Laboratoare care lucrează cu surse deschise1.200.000
    Lucrul în exteriorul unităţii nucleare:  
    cu surse închise1.200.000
    cu surse deschise1.500.000
    Deţinere, depozitare de surse nucleare1.000.000
    Activităţi în domeniul nuclear cu surse şi instalaţii care nu se organizează in unităţi nucleare1.500.000
    Dozimetrii  
    Rx dentar, difractometrie şi similare600000
    Rx diagnostic, Rx terapie, defectoscopie şi similare1.000.000
    Laboratoare care lucrează cu surse deschise1.500.000
    Controlul expunerii profesionale individuale la radiaţii ionizante100000/pers./lună
    Verificări metrologice ale aparaturii dozimetrice portabile500000/aparat
    Etalonări  
    Terapie convenţională1.500.000
    Terapie cu energii înalte2.500.000
    Expertizarea unităţilor nucleare  
    unităţi nucleare categoria I1.000.000
    unităţi nucleare categoria II1.500.000
    unităţi nucleare categoria III2.250.000
    unităţi nucleare categoria IV2.500.000
    Spectrometrie standard pe timp de măsură (circa 20 ore)1.000.000
    Spectrometrie standard pe timp scurt de măsură pentru Cesiu 137 şi 13450000/oră de măsură
    Orice altă spectrometrieConform devizului
    Radiometrie alfa sau betaglobală pentru activităţi mari300000
    Radiometrie alfa sau betaglobală pentru activităţi mici600000
    Măsurare de tritiu sau Carbon 14600000
    Măsurare de radon, toriu şi descendenţi600000
    Determinarea contaminării locurilor de muncă prin:  
    radiometrie suprafeţe300000/probă
    recoltare probe aer300000/probă
    recoltare efluenţi lichizi300000/probă
    Determinarea contaminării urinare cu iod radioactiv500000
    Determinarea contaminării urinare cu tritiu1.000.000
    Separări radiochimice:  
    radiocesiu600000
    radiostronţiu600000
    radiu 226800000
    poloniu 210 şi plumb 210800000
    uraniu natural800000
    thoriu natural800000
    iod 131800000
    tritiu800000
    Determinare prin spectofotometrie în absorbţie atomică:  
    pregătirea probei de apă100000
    pregătirea probei de aer100000
    pregătirea probei de aliment300000
    pregătirea probei de alte produse200000
    determinarea prin AAS300000/elem. chimic
    Determinare prin gazcromatografie:  
    pregătirea probei de apă100000
    pregătirea probei de aer100000
    pregătirea probei de aliment300000
    pregătirea probei de alte produse200000
    determinarea probei prin GG1.000.000/probă
    Determinarea prin lichidcromatografie:  
    pregătirea probei de apă100000
    pregătirea probei de aer150000
    pregătirea probei din material biologic400000
    determinarea prin HPLC1.000.000/probă
       
    Cabinete medicale de frontieră  
    Certificate internaţionale de vaccinări130000
    Certificat de deratizare/scutire de deratizare1.500.000
    Certificat medical pentru nave1.500.000
    Emitere aviz epidemiologic boli carantinabile50000
    Eliberare certificat internaţional de vaccinare120000
       
    Consultanţă de specialitate500000
  -------