ORDIN nr. 731 din 1 august 2003pentru aprobarea Normelor privind metodele comunitare de analiza a alcoolului neutru utilizat în sectorul vinului şi în obţinerea băuturilor spirtoase, a vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate obţinute din produse vitivinicole
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • Nr. 498 din 31 iulie 2003
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 731 din 1 august 2003
  • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Nr. 289 din 1 august 2003
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 14 august 2003    Vazand Referatul de aprobare nr. 144.586 din 24 iulie 2003 al Direcţiei generale de elaborare şi armonizare a politicilor, strategiilor şi programelor,având în vedere prevederile art. 34 lit. c), d) şi e) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi al Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind metodele comunitare de analiza a alcoolului neutru utilizat în sectorul vinului şi în obţinerea băuturilor spirtoase, a vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate obţinute din produse vitivinicole, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, agenţii economici care desfăşoară activităţi de producere, utilizare şi comercializare a alcoolului neutru utilizat în sectorul vinului şi în obţinerea băuturilor spirtoase, a vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate obţinute din produse vitivinicole, care fac obiectul normelor prevăzute la art. 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 31 ianuarie 2004.Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SarbuMinistrul sănătăţii,Mircea BeuranPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de stat  +  AnexăNORMA 01/08/2003