ORDIN nr. 680 din 16 iulie 2003privind aprobarea procedurii de admitere în România a medicamentelor primite prin intermediul coletelor poştale din străinătate
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 28 iulie 2003    Având în vedere Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată şi modificată prin Legea nr. 336/2002,ţinând seama de Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţa medicală şi al Direcţiei generale farmaceutice, inspecţia de farmacie şi aparatura medicală nr. MB 1.072 din 16 iulie 2003,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prin intermediul coletelor poştale persoanele fizice pot primi şi utiliza, în scop personal, medicamente de uz uman, cu excepţia celor care sunt supuse regimului produselor stupefiante sau psihotrope, precum şi a produselor medicamentoase imunologice (cu excepţia vaccinurilor şi serurilor) sau a produselor medicamentoase derivate din sânge uman ori plasma umană.  +  Articolul 2Eliberarea medicamentelor din coletele poştale primite din străinătate se face în baza unei prescripţii medicale emise de medicul de familie sau de medicul specialist, după caz, şi care este valabilă 6 luni de la data emiterii.Prescripţia medicală se retine şi se păstrează de către oficiul poştal care a eliberat coletul poştal.  +  Articolul 3Medicii menţionaţi la art. 2 pot prescrie numai medicamentele care au autorizaţie de punere pe piaţa emisă de Agenţia Naţionala a Medicamentului.  +  Articolul 4Prin excepţie de la prevederile art. 3, se pot prescrie şi medicamente care nu deţin autorizaţie de punere pe piaţa, în cazul în care acestea sunt primite cu scopul continuării unui tratament început în străinătate şi pentru care destinatarul coletului poştal deţine în acest sens documente medicale probatorii.  +  Articolul 5Cantităţile prevăzute în prescripţia medicală, în baza căreia se vor elibera medicamentele din coletul poştal, nu pot depăşi necesarul de tratament pentru o perioadă mai mare de 6 luni.  +  Articolul 6Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea de sancţiuni disciplinare sau sesizarea organelor de urmărire penală, după caz, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 7Direcţiile din Ministerul Sănătăţii, unităţile sanitare publice şi private, medicii de familie şi medicii specialişti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Mircea BeuranBucureşti, 16 iulie 2003.Nr. 680.────────────────