LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 14 iulie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Cetățenii români, deposedați ca urmare a părăsirii forțate a Basarabiei, Bucovinei de Nord și a Ținutului Herța, precum și ca urmare a celui de al Doilea Război Mondial și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, au dreptul la despăgubiri sau compensații pentru bunurile imobile avute în proprietatea lor în aceste teritorii, precum și pentru recolta neculeasă din anul părăsirii forțate a bunurilor, în condițiile prezentei legi.(2) Abrogat.Alin. (2) al art. 1 a fost abrogat de pct. 1 al art. 20 din LEGEA nr. 164 din 11 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014. (la 22-05-2006, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006. ) Notă
  Ca urmare a încetării efectelor juridice ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 10 din 27 februarie 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 28 februarie 2013, se poate considera că alin. (2) al art. 1 a revenit la forma anterioară ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 10 din 27 februarie 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 28 februarie 2013. În consecință, la momentul actual alin. (2) al art. 1 ar trebui să fie aplicabil în varianta modificată conform LEGII nr. 171 din 16 mai 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006.
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 528 din 12 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014 s-a admis excepția de neconstituționalitate privind dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum și ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, relativă la regimul proprietăților situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 și Legii nr. 393/2006, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 24 ianuarie 2014-10 martie 2014, dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2013 au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 11 martie 2014, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 2(1) Pentru terenurile rămase în teritoriile prevăzute la art. 1, foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora li se vor atribui terenuri de același gen în județele în care locuiesc, în condițiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, în limita disponibilităților, din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.(1) Abrogat. (la 18-12-2014, Alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. 20 din LEGEA nr. 164 din 11 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014. ) (2) Abrogat. (la 18-12-2014, Alin. (2) al art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. 20 din LEGEA nr. 164 din 11 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014. ) (3) Abrogat. (la 18-12-2014, Alin. (3) al art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. 20 din LEGEA nr. 164 din 11 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014. ) (4) În situația în care, anterior, cei îndreptățiți au fost despăgubiți parțial, în bani sau în natură, aceștia au dreptul la compensație numai pentru diferență.  +  Articolul 3Abrogat. (la 18-12-2014, Art. 3 a fost abrogat de pct. 3 al art. 20 din LEGEA nr. 164 din 11 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014. )  +  Articolul 4Abrogat. (la 18-12-2014, Art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. 20 din LEGEA nr. 164 din 11 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014. )  +  Articolul 5(1) Persoanele îndreptățite vor depune cereri proprii, până la data de 1 mai 2007, la comisiile constituite în cadrul prefecturilor, în temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată. Cererile trebuie însoțite de acte doveditoare, certificate de autorități, sau de declarația autentică a petentului, însoțită de declarațiile a cel puțin 2 martori, de asemenea, autentificate*). Notă
  Ca urmare a încetării efectelor juridice ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 10 din 27 februarie 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 28 februarie 2013, se poate considera că alin. (1) al art. 5 a revenit la forma anterioară ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 10 din 27 februarie 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 28 februarie 2013. În consecință, la momentul actual alin. (1) al art. 5 ar trebui să fie aplicabil în varianta modificată conform LEGII nr. 171 din 16 mai 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006.
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 528 din 12 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014 s-a admis excepția de neconstituționalitate privind dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum și ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, relativă la regimul proprietăților situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 și Legii nr. 393/2006, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 24 ianuarie 2014-10 martie 2014, dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2013 au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 11 martie 2014, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (1^1) Cererile de despăgubiri respinse prin hotărâri ale comisiilor județene, respectiv a municipiului București, pentru motivul nedepunerii în termenul prevăzut de lege, sunt considerate cereri noi, în sensul prezentei legi. (la 22-05-2006, Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006. ) (1^2) Cererile cetățenilor români cu domiciliul în străinătate se depun la Comisia municipiului București pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. (la 22-05-2006, Alin. (1^2) al art. 5 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006. ) (2) Dacă pentru bunurile aceluiași proprietar sunt mai mulți moștenitori, fiecare dintre aceștia este obligat să îi menționeze pe ceilalți în cererea formulată. Dacă moștenitorii domiciliază în județe diferite, aceștia vor trimite cererile la Comisia municipiului București pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. (la 22-05-2006, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006. ) (2^1) Comisia municipiului București pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 analizează oportunitatea soluționării cererii sau, după caz, transmiterea acesteia spre competentă soluționare către comisia pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 constituită în cadrul prefecturii județului în care domiciliază depunătorul cererii*). (la 16-11-2013, Alin. (2^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 287 din 7 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 13 noiembrie 2013, care completează art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 27 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 28 februarie 2013, cu pct. 2^1. ) Notă
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 27 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 28 februarie 2013 și-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 528 din 12 decembrie 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014.
  Prin urmare, întrucât LEGEA nr. 287 din 7 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 13 noiembrie 2013 aprobă un act devenit inaplicabil, modificările și completările aduse de aceasta în textul Legii nr. 290/2003 ar trebui să fie inaplicabile.
  (3) În județele în care nu au fost constituite comisii, potrivit Legii nr. 9/1998, republicată, acestea se constituie, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin al prefectului, iar cele care și-au încetat activitatea, conform art. 12 din Legea nr. 9/1998, republicată, își reiau activitatea având ca obiect aplicarea prezentei legi.(4) Arhivele Naționale și alte instituții publice care dețin actele solicitate de cei interesați, de natură să constituie dovezi în sensul alin. (1), sunt obligate să le elibereze copii conforme, sub sancțiunea legii.(5) În cererile adresate Arhivelor Naționale și altor instituții publice, solicitanții vor preciza toate informațiile, datele sau indiciile necesare obținerii unor acte doveditoare, în măsura în care le dețin.(6) Pentru terenurile forestiere este admisă numai proba cu înscrisuri: acte de proprietate, extrase de carte funciară, cadastru, registre și alte evidențe ale amenajamentelor silvice etc., cu dată certă, din perioada respectivă.
   +  Articolul 6Cererile adresate autorităților și instituțiilor publice, precum și acțiunile în justiție având ca obiect obținerea de despăgubiri sau compensații în temeiul prezentei legi, cu excepția litigiilor dintre moștenitori sau dintre proprietar, moștenitori și o terță persoană, sunt scutite de taxe de orice fel.  +  Articolul 7În situația imposibilității temporare de a procura acte doveditoare, solicitanții vor depune cererea cu acte incomplete sau neînsoțită de acte, cu mențiunea procurării dovezilor în maximum 3 luni de la împlinirea termenului prevăzut la art. 5 alin. (1). (la 22-05-2006, Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006. )  +  Articolul 8(1) În vederea soluționării cererilor depuse de persoanele îndreptățite, comisiile județene, respectiv a municipiului București, constituite în temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998, republicată, se vor completa pentru aceste cazuri, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, cu câte un reprezentant și al celorlalte ministere cu atribuții în aplicarea prezentei legi. Reprezentantul Secției Cadrilater a Asociației Române a Victimelor Represiunilor Staliniste (ARVIS) nu participă la soluționarea cererilor depuse de persoanele îndreptățite, potrivit prezentei legi.(2) Abrogat. (la 18-12-2014, Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 4 al art. 20 din LEGEA nr. 164 din 11 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014. ) (2^1) Comisiile județene, respectiv a municipiului București, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 au obligația de a convoca petenții sau alte persoane, în vederea lămuririi unor situații în care există neclarități privind calitatea succesorală a petentului, dovada refugiului sau a proprietății asupra bunurilor pentru care se cer despăgubiri ori compensații. (la 22-05-2006, Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006. ) (2^2) Abrogat. (la 18-12-2014, Alin. (2^2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 4 al art. 20 din LEGEA nr. 164 din 11 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014. ) (3) Abrogat. (la 18-12-2014, Alin. (3) al art. 8 a fost abrogat de pct. 4 al art. 20 din LEGEA nr. 164 din 11 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014. ) (4) Abrogat. (la 18-12-2014, Alin. (4) al art. 8 a fost abrogat de pct. 4 al art. 20 din LEGEA nr. 164 din 11 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014. ) (5) Abrogat. (la 18-12-2014, Alin. (5) al art. 8 a fost abrogat de pct. 4 al art. 20 din LEGEA nr. 164 din 11 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014. ) (6) Abrogat. (la 18-12-2014, Alin. (6) al art. 8 a fost abrogat de pct. 4 al art. 20 din LEGEA nr. 164 din 11 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014. ) (7) În vederea soluționării cererilor, comisiile prevăzute la art. 5 pot solicita din oficiu, cu respectarea legii, acte și informații oricăror instituții publice din țară sau din străinătate. (la 22-05-2006, Alin. (7) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006. )  +  Articolul 9Abrogat. (la 03-07-2023, Articolul 9 a fost abrogat de Articolul 13, Capitolul IV din LEGEA nr. 188 din 28 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 30 iunie 2023 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 18-12-2014, Art. 10 a fost abrogat de pct. 6 al art. 20 din LEGEA nr. 164 din 11 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014. )  +  Articolul 11Abrogat. (la 18-12-2014, Art. 11 a fost abrogat de pct. 6 al art. 20 din LEGEA nr. 164 din 11 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014. )  +  Articolul 12Abrogat. (la 22-05-2006, Art. 12 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006. )  +  Articolul 13Abrogat. (la 18-12-2014, Art. 13 a fost abrogat de pct. 6 al art. 20 din LEGEA nr. 164 din 11 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014. )  +  Articolul 14(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Abrogat. (la 22-05-2006, Alin. (2) al art. 14 a fost abrogat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 171 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 19 mai 2006. ) (3) Până la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba normele metodologice prevăzute la art. 13.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședință din 19 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședință din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  București, 27 iunie 2003.Nr. 290.----------