LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 (*actualizată*)pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun(actualizată până la data de 25 iunie 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 21 iunie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 25 iunie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003; LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun, prin restrângerea fumatului în spaţiile publice închise, prin inscriptionarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei, având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor fumatoare şi nefumatoare de efectele dăunătoare ale fumatului.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, prin: a) produse din tutun se înţelege produsele destinate fumatului, prizatului, suptului sau mestecatului, fabricate total ori parţial din tutun, modificat genetic sau nu;---------Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. b) produse din tutun de uz oral se înţelege produsele fabricate în totalitate sau parţial din tutun, cu excepţia celor care se fumeaza sau se mesteca, sub forme speciale sau pudra, sau orice alta combinaţie a acestora, în mod particular cele prezentate în pliculete portionate sau poroase, precum şi cele având orice formă care aminteste de un produs alimentar; c) tutun de mestecat se înţelege tutunul prelucrat, tăiat sau maruntit, destinat consumului prin mestecare; d) tutun de prizat se înţelege produsul de tutun prelucrat, macinat până la stadiul de pulbere fina, destinat consumului prin prizare; e) fumat se înţelege inhalarea voluntara a fumului rezultat în urma arderii tutunului conţinut în tigarete, tigari de foi, cigarillos şi pipe;---------Lit. e) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. f) tigarete se înţelege produsele din tutun ce conţin tutun prelucrat, tutun tăiat, invelit într-un sul longitudinal de hârtie, cu secţiune rotunda sau ovala, care conţine tutun prelucrat, dispus într-un mod adecvat pentru a fi fumate în mod direct; g) trabucuri - termen generic pentru tigarile de foi; h) tigari de foi se înţelege produsele din tutun obţinute prin invelirea tutunului de umplutura (tăiat sau maruntit) în una sau mai multe foi de tutun prelucrat; i) cigarillos se înţelege tigarile de foi de dimensiuni mici;----------Lit. i) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. j) gudron se înţelege condensatul anhidru de fum fără nicotina; k) nicotina se înţelege alcaloida nicotinica; l) ingredient se înţelege orice substanţa sau orice constituent, cu excepţia frunzelor de tutun şi a altor părţi naturale sau neprelucrate din tutun, folosit la prepararea sau producerea produselor din tutun şi care se regaseste în produsul finit, chiar dacă apare în alte forme incluzând hârtie, filtru, cerneala şi adezivi; m) spaţii publice închise se înţelege toate spaţiile din instituţiile publice centrale şi locale, instituţii sau unităţi economice, de alimentaţie publică, de turism, comerciale, de învăţământ, medico-sanitare, culturale, de educaţie, sportive, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, spaţiile închise de la locul de muncă sau alte spaţii prevăzute de lege, cu excepţia spaţiilor delimitate şi special amenajate pentru fumat din incinta acestora. n) spaţii închise de la locul de muncă se înţelege toate spaţiile din imobilele construcţii, precum halele industriale, spaţiile de depozitare, sălile de şedinţa, sălile de consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, lifturile, birourile şi/sau camerele utilizate de doua sau mai multe persoane.---------Lit. n) a art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 3 (1) Se interzice fumatul în spaţiile publice închise.(1^1) Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de stat şi private.----------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. (2) Fumatul este permis în spaţii special amenajate pentru fumat, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii: a) să fie construite astfel încât sa deserveasca fumatul şi sa nu permită pătrunderea aerului viciat în spaţiile publice închise;--------Lit. a) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. b) să fie ventilate, dotate cu scrumiere şi extinctoare şi să fie amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor;--------Lit. b) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. c) să fie marcate, la loc vizibil, cu unul dintre următoarele indicatoare prin care să se indice: <>, <>, <>, <<Încăpere în care este permis fumatul>>, astfel încât orice persoană să poată fi avizată de faptul ca numai în acel spaţiu se poate fuma.--------Lit. c) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.(2^1) Persoanele responsabile din instituţiile menţionate conform art. 2 lit. m) şi n) vor elabora şi vor pune în aplicare regulamente interne prin care să delimiteze spaţiile în incinta cărora este permis fumatul de cele în care este interzis fumatul, prin marcarea ultimelor cu indicatoare prin care să se indice: <> sau folosirea semnului internaţional, respectiv tigareta barata de o linie transversala.--------Alin. (2^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. (3) Barurile, restaurantele, discotecile şi alte spaţii publice cu destinaţie similară vor delimita şi vor asigura ventilatia spaţiilor destinate fumatorilor, astfel încât aerul poluat sa nu pătrundă în spaţiul pentru nefumatori.--------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică barurilor, restaurantelor, discotecilor şi altor spaţii publice cu destinaţie similară, al căror proprietar sau manager stabileşte şi afişează avertismentul: "În aceasta unitate fumatul este interzis." (5) Se interzic vânzarea tigaretelor la bucata, precum şi punerea pe piaţa a pachetelor de tigarete care conţin mai puţin de 20 de bucăţi.---------Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.(5^1) Pachetele de tigarete care conţin mai puţin de 20 de bucăţi mai pot fi puse pe piaţa până la data de 31 decembrie 2004.--------Alin. (5^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. (6) Unităţile care comercializează sau deţin automate pentru vânzarea produselor din tutun sunt obligate: a) sa afişeze la loc vizibil interzicerea vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 ani; b) sa afişeze cuantumul amenzii aplicate pentru nerespectarea prevederilor lit. a). (7) În autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţilor care comercializează produse din tutun se introduce o clauza specială de interzicere a vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 ani. (8) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţa a oricărui pachet de tigarete care nu poarta inscripţionat conţinutul de gudron, de nicotina şi monoxid de carbon din gazele măsurate.---------Alin. (8) al art. 3 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.(8^1) Conţinutul de gudron, nicotina şi monoxid de carbon se determina de oricare dintre laboratoarele acreditate internaţional, conform standardelor ISO 4387, 10315, 8454, 10362-1 şi 8243. Toleranţele admise pentru monoxidul de carbon şi gudron vor fi de ± 25% sau ± 1 mg, iar pentru nicotina, de ± 0,1 mg sau ± 25%.---------Alin. (8^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003. (9) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţa a oricărui produs care nu poarta inscripţionat avertismentul general şi cel adiţional privind pericolul consumării acestuia asupra sănătăţii individuale şi publice. (10) Este interzisă punerea pe piaţa a oricăror produse din tutun de uz oral.  +  Articolul 4 (1) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisă în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Folosirea unei embleme sau a denumirii unei mărci de tutun pentru promovarea ori comercializarea altor produse este interzisă.--------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 5Proprietarii sau managerii care administrează spaţiile publice în care este interzis fumatul au obligaţia de a afişa la loc vizibil simboluri care interzic fumatul.  +  Articolul 6 (1) Fiecare pachet care conţine tigarete, în momentul punerii pe piaţa a produsului, trebuie să prezinte tipărit pe o parte a pachetului, în limba română, conţinutul de gudron, de nicotina şi monoxid de carbon din gazele măsurate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât să se acopere cel puţin 10% din suprafaţa corespunzătoare a pachetului.---------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.(1^1) Denumirea monoxid de carbon se va tipari în forma neprescurtata, respectiv <>, şi nu CO.--------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003.(1^2) Pachetul de tigarete este un paralelipiped dreptunghic, compus din 6 suprafeţe/fete: doua suprafeţe mari sau principale, doua suprafeţe mijlocii sau laterale şi doua suprafeţe mici.--------Alin. (1^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003. (2) Fiecare pachet care conţine produse din tutun, cu excepţia tutunului de uz oral sau a altor produse din tutun care nu se fumeaza, se inscriptioneaza, în limba română, cu un avertisment general, precum şi cu unul adiţional, după cum urmează: a) avertismentul general se tipareste astfel încât să se asigure alternanta, folosindu-se unul dintre cele doua texte, precum: <>, cu varianta: <>, şi <>;---------Lit. a) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. b) avertismentul general se tipareste pe cea mai vizibila suprafaţa a pachetului, precum şi în oricare loc pe ambalajul exterior al pachetului, cu excepţia celui transparent, folosit în vânzarea cu amănuntul a produsului;b^1) prin cea mai vizibila suprafaţa a pachetului se înţelege una dintre cele doua suprafeţe mari, aleasă ca referinţa. Prin ambalaj exterior al pachetului se înţelege ambalajul special netransparent/folie pretiparita. Avertismentele de sănătate, atât cele generale, cat şi cele adiţionale, se vor tipari numai pe pachetele de tigarete.--------Lit. b^1) a alin. (2) al art. 6 a fost introdusă de de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003. c) avertismentul general acoperă cel puţin 30% din suprafaţa vizibila a pachetului; d) avertismentul adiţional se tipareste astfel încât să se asigure alternanta celor 14 texte prevăzute în lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege;--------Lit. d) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. e) avertismentul adiţional se tipareste pe cealaltă suprafaţa vizibila a pachetului, precum şi în oricare loc pe ambalajul exterior al pachetului, cu excepţia celui transparent, folosit în vânzarea cu amănuntul a produsului; f) avertismentul adiţional acoperă cel puţin 40% din suprafaţa vizibila a pachetului pe care este tipărit; g) folosirea imaginilor fotografice sau a desenelor care ilustreaza consecinţele fumatului asupra sănătăţii va fi stabilită după definitivarea reglementărilor Comunităţii Europene în domeniu, prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei;-------Lit. g) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. h) pentru pachetele cu produse din tutun, altele decât tigaretele, la care cea mai vizibila suprafaţa depăşeşte 75 cmp, avertismentele prevăzute de prezenta lege acoperă o arie de 22,5 cmp pe fiecare suprafaţa;-------Lit. h) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. (3) Textul avertismentului general, al celui adiţional, precum şi conţinutul de gudron, de nicotina şi monoxid de carbon este: a) tipărit cu font negru ingrosat, tipul Helvetica, pe fond alb; dimensiunea fontului va ocupa cea mai mare proporţie posibila din aria tiparita; b) tipărit cu minuscule, cu excepţia primei litere a mesajului; c) tipărit centrat, paralel cu marginea pachetului;--------Lit. c) a alin. (3) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003. d) textul avertismentelor este încadrat cu un chenar negru, lat de minimum 3 mm şi maximum 4 mm, care nu interfereaza cu textul avertismentului sau cu informaţia prezentată în limba română.(3^1) Chenarele care încadrează avertismentele de sănătate generale şi adiţionale, precum şi inscripţia privind conţinutul de gudron, nicotina şi monoxid de carbon vor avea grosimea de 3 mm şi vor fi incluse în suprafaţa alocata de 30%, 40%, respectiv 10%. Chenarele care încadrează avertismentele generale şi adiţionale sunt pozitionate centrat, în partea de jos a suprafeţei pe care sunt tipărite, paralel cu marginea pachetului. În exteriorul chenarelor, deasupra avertismentelor de sănătate, se va tipari centrat inscripţia: "Directiva Consiliului CE 2001/37/CEE", dimensiunea textului, culoarea şi fonturile folosite rămânând la latitudinea producătorului.-------Alin. (3^1) al art, 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003.(3^2) În cazul tigaretelor destinate comercializării în magazinele "Duty Free", avertismentele de sănătate generale şi adiţionale se vor tipari pe pachet şi pe cartus, în limba engleza, conform listei din Directiva Consiliului CE 2001/37/CEE. Avertismentul general se va tipari pe una dintre fetele cele mai mari ale cartusului, va ocupa 30% din aceasta suprafaţa şi se va tipari astfel încât să se asigure apariţia alternativa a celor două texte. Avertismentul adiţional se va tipari pe cealaltă faţa mare a cartusului, va ocupa 40% din aceasta suprafaţa şi se va tipari astfel încât să se asigure apariţia alternativa a tuturor celor 14 texte.--------Alin. (3^2) al art, 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003. (4) Se interzice tipărirea textului avertismentelor pe timbru. (5) Textul se tipareste astfel încât sa nu poată fi mutat, sters sau ascuns, neclar ori întrerupt de alte texte sau desene ori în momentul deschiderii pachetului. (6) Pentru a se asigura identificarea produsului, produsele din tutun vor fi marcate în mod corespunzător, la numerotarea lotului, pe pachetele cu produse din tutun, făcând posibila determinarea locului şi a momentului producerii acestora.(6^1) Producătorul va marca data fabricaţiei folosind un cod intern de identificare a lotului, urmând ca organele de control să solicite producătorului sistemul propriu de codificare.--------Alin. (6^1) al art, 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003. (7) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţa a oricărui produs care poarta inscripţionat orice text sau imagine care sugereaza ca un produs din tutun este mai puţin dăunător decât altul.(7^1) Următoarele inscripţii sunt considerate interzise: light, lights, ultra light, ultra lights, super light, super lights, extra light, extra lights, fresh light, fresh lights, smooth, medium, ultra, ultime, leggera, low, în orice combinaţie între ele sau cu alte cuvinte şi, de asemenea, traducerile acestor cuvinte în orice limba.--------Alin. (7^1) al art, 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003.  +  Articolul 7 (1) Agenţii economici care produc şi importa pentru piaţa interna, precum şi cei care comercializează produse din tutun iau măsurile necesare aplicării prevederilor art. 3 alin. (5), (8)-(10) şi ale art. 6.(1^1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va aviza inscriptionarile şi designul final al pachetelor de tigarete conform anexei, din punctul de vedere al conformităţii cu prevederile acestei legi. Avizarea se va face la solicitarea producătorilor şi importatorilor, într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.-------Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003.(1^2) După data de 31 decembrie 2004, producţia, importul şi punerea pe piaţa a produselor din tutun care nu îndeplinesc condiţiile prezentei legi sunt interzise. Stocul de produse din tutun, aflat deja în circuitul comercial la data de 31 decembrie 2004, care nu îndeplineşte condiţiile prezentei legi, va fi lichidat în termen de maximum 6 luni.-------Alin. (1^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003. (2) Acţiunile de inspecţie sanitară de stat vor cuprinde în mod obligatoriu şi controlul respectării prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 8Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Tineretului şi Sportului elaborează şi pun în aplicare programe naţionale de educaţie, inclusiv prin mass-media, privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun.  +  Articolul 9Posturile de radio şi de televiziune naţionale pun la dispoziţie Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Ministerului Tineretului şi Sportului un spaţiu de emisie de minimum 30 de minute săptămânal, din care 50% la ore de maxima audienta, pentru difuzarea de materiale promotionale de prevenire şi combatere a consumului produselor din tutun.  +  Articolul 10Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (1^1) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei sau cu efectuarea a 20 de ore de muncă în folosul comunităţii, în cazul elevilor sau studenţilor contravenienti, în condiţiile legii;--------Lit. a) a art. 10 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (5) şi ale art. 4 alin. (2) şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3), (4) şi (6) şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (8), (9) şi (10) şi ale art. 6 şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 25.000.000 lei la 40.000.000 lei.  +  Articolul 11Sancţiunile prevăzute la art. 10 lit. b) şi d) se aplică şi persoanelor juridice.  +  Articolul 12 (1) Nerespectarea repetată a prevederilor art. 6 se sancţionează cu retragerea de pe piaţa a produsului în cauza, în vederea distrugerii conform legii, de către organismele competente.--------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. (2) Nerespectarea repetată a prevederilor art. 3 alin. (3) şi (4) şi ale art. 5 se sancţionează cu suspendarea temporară a activităţii de către organismele competente, până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii.--------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003.  +  Articolul 13 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 10 se fac de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de către direcţiile de sănătate publică regionale în transporturi, prin Inspecţia Sanitară de Stat, şi de către reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.--------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.(1^1) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 10, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.---------Alin. (1^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. (2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia. (3) Contestaţia, însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei, se depune la judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvârşită contravenţia, spre soluţionare, în termen de 15 zile de la data primirii.  +  Articolul 14Prevederile prezentei legi se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul general al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 3 alin. (8) şi (9) şi ale art. 6, care intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU  +  AnexăLISTAcuprinzând avertismente de sănătate adiţionale, conform art. 6 alin. (2) lit. d)1. Fumatorii mor mai tineri.2. Fumatul blochează circulaţia sângelui în artere, provoacă infarct miocardic şi accident vascular cerebral.3. Fumatul provoacă cancer pulmonar, care este letal.4. Fumatul în timpul sarcinii dauneaza copilului dumneavoastră.5. Protejati copiii: nu-i lasati sa respire fumul dumneavoastră!6. Doctorul sau farmacistul dumneavoastră va poate ajuta sa va lasati de fumat.7. Fumatul da dependenta, nu incepeti sa fumati!8. Oprirea fumatului scade riscul de îmbolnăviri cardiace sau pulmonare fatale.9. Fumatul poate provoca o moarte lenta şi dureroasa.10. Pentru a renunţa la fumat, consultaţi doctorul/farmacistul dumneavoastră.---------Pct. 10 al anexei a fost modificat pct. 25 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.11. Fumatul încetineşte circulaţia sângelui şi provoacă impotenta.12. Fumatul provoacă imbatranirea tenului (pielii).13. Fumatul poate dăuna calităţii spermei şi scade fertilitatea.14. Fumul de tigara conţine benzen, nitrozamine, formaldehida şi cianuri.-------Pct. 14 al anexei a fost modificat pct. 26 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.-------