HOTĂRÂRE nr. 726 din 28 iunie 2003privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 782/2002 pentru modificarea capitalului social al Societății Comerciale "Moreni Parc Industrial" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 7 iulie 2003  În temeiul art. 107 din Constituție,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 782/2002 pentru modificarea capitalului social al Societății Comerciale "Moreni Parc Industrial" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 30 iulie 2002, se completează cu un nou alineat, alineatul (3), având următorul cuprins:(3) Data constituirii definitive a parcului industrial Moreni este data transferului de active prevăzut la alin. (2).
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei
  și comerțului,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 28 iunie 2003.Nr. 726.