DECRET Nr. 115 din 7 mai 1977privind amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 38 din 8 mai 1977     +  Articolul 1Se amnistiaza infracţiunile pentru care Codul penal sau legile speciale prevăd o pedeapsă privativă de libertate pînă la 3 ani inclusiv sau amenda.  +  Articolul 2Se gratiaza în întregime pedepsele cu închisoare pînă la 5 ani inclusiv, aplicate de instanţa de judecată.  +  Articolul 3Prevederile articolelor 1 şi 2 se aplică şi celor aflaţi în stare de recidiva sau care sînt recidivisti prin condamnări anterioare, dacă: a) pedeapsa prevăzută de lege, în cazul art. 1, este închisoarea pînă la 2 ani inclusiv sau amenda; b) pedeapsa aplicată de instanţa, în cazul art. 2, este închisoarea pînă la 2 ani inclusiv.  +  Articolul 4Se gratiaza în parte, cu 1/6, pedepsele cu închisoare între 5 şi 10 ani inclusiv.Nu beneficiază de prevederile alineatului 1 cei condamnaţi pentru infracţiuni săvîrşite în stare de recidiva şi cei care sînt recidivisti prin condamnări anterioare.  +  Articolul 5Prevederile prezentului decret cu privire la amnistie şi graţiere sînt aplicabile şi persoanelor care executa pedeapsa închisorii prin munca corecţională.  +  Articolul 6În cauzele aflate în curs de urmărire penală sau de judecată privind infracţiunile care nu se amnistiaza potrivit art. 1, procesul penal se va începe sau, după caz, va continua, iar după pronunţarea pedepsei se va face aplicarea prevederilor prezentului decret referitoare la graţiere.  +  Articolul 7Prevederile prezentului decret cu privire la amnistie se aplică, în mod corespunzător, faptelor prevăzute de legea penală şi abaterilor date prin lege în competenţa comisiilor de judecată.  +  Articolul 8Faptele care potrivit art. 18^1 din Codul penal nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni nu se mai sancţionează, iar amenzile şi celelalte sancţiuni cu caracter administrativ aplicate pentru asemenea fapte nu se mai executa, în măsura în care nu au fost executate.  +  Articolul 9Sancţiunile cu închisoare pentru contravenţii nu se mai aplica, iar în cazul cînd au fost aplicate nu se mai executa.  +  Articolul 10Dispoziţiile prezentului decret nu se aplică celor care nu au început executarea pedepsei sau a sancţiunii contravenţionale, deoarece s-au sustras de la aceasta.  +  Articolul 11În cazul aplicării, în mod succesiv, a unor decrete de graţiere, cu privire la aceeaşi pedeapsa se va lua în considerare numai dispoziţia de graţiere mai favorabilă condamnatului.  +  Articolul 12Cei gratiati, care în curs de 3 ani vor savirsi vreo infracţiune intenţionată, vor executa, pe lîngă pedeapsa stabilită pentru acea infracţiune, şi pedeapsa neexecutata ca urmare a aplicării prezentului decret.  +  Articolul 13Dispoziţiile prezentului decret se aplică numai cu privire la faptele săvîrşite pînă la data adoptării lui.---------------------