HOTĂRÂRE nr. 610 din 29 mai 2003pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 10 iunie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 30 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 29 mai 2003.Nr. 610.  +  AnexăNORMA 29/05/2003