DECIZIE nr. 8 din 27 mai 2003privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de explorare a apei minerale necarbogazoase (plata) din perimetrul Domogled-Baile Herculane
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR - AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 30 mai 2003    Având în vedere art. 31 lit. b), art. 32 şi art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Concesiunea activităţilor miniere de explorare din perimetrul Domogled-Baile Herculane, convenită prin Licenta de concesiune pentru explorare nr. 94/1998, încheiată între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţionala a Apelor Minerale - S.A., în calitate de concesionar, încetează.  +  Articolul 2Efectele prezentei decizii se produc începând cu data de 23 iunie 2003.  +  Articolul 3Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Maria Iuliana StratulatBucureşti, 27 mai 2003.Nr. 8.-------------