DECIZIE nr. 7 din 27 mai 2003privind încetarea concesiunii activităţilor miniere de explorare a bentonitei din perimetrul Mihaesti-Panc
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR - AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 30 mai 2003    Având în vedere art. 31 lit. b), art. 32 şi art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Concesiunea activităţilor miniere de explorare din perimetrul Mihaesti-Panc, convenită prin Licenta de concesiune pentru explorare nr. 2.229/2001, încheiată între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială "ALLPE INTERNAŢIONAL" - S.R.L., în calitate de concesionar, încetează.  +  Articolul 2Efectele prezentei decizii se produc începând cu data de 2 iunie 2003.  +  Articolul 3Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Maria Iuliana StratulatBucureşti, 27 mai 2003.Nr. 7.-------------