HOTĂRÂRE nr. 5 din 29 mai 2003pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 30 mai 2003



    În temeiul art. 38 alin. 4 şi al art. 41 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,Camera Deputaţilor adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Camerei Deputaţilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, cu modificările ulterioare, se modifica în sensul că domnul deputat Alexandru Mocanu, aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 29 mai 2003.Nr. 5.-------------