HOTĂRÂRE nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 21 mai 2003  În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii
  și solidarității sociale,
  Marian Sârbu
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Radu Damian,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 8 mai 2003.Nr. 522.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000privind formarea profesională a adulților