ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 8 mai 2003pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind statutul Forţelor României în Statul Kuwait, semnat la Kuwait la 10 şi 11 martie 2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 21 mai 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICSe ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind statutul Forţelor României în Statul Kuwait, semnat la Kuwait la 10 şi 11 martie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────Ministrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul apărării naţionale,Ioan Mircea PascuBucureşti, 8 mai 2003.Nr. 33.ACORD 10/03/2003