ORDIN nr. 1.182 din 18 decembrie 2002pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informatiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 15 mai 2003    În temeiul prevederilor Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998,în baza prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.115/2002 privind accesul liber la informaţia privind mediul şi pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 9 şi 11 din aceeaşi hotărâre,în baza Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu modificările ulterioare,ministrul apelor şi protecţiei mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de gestionare şi furnizare a informatiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, prin intermediul compartimentelor specializate, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, prin Direcţia relaţii publice şi cu sprijinul tuturor celorlalte direcţii de specialitate, asigura instruirea personalului din cadrul autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, în scopul asigurării implementarii dispoziţiilor legislaţiei din domeniul accesului liber la informaţia privind mediul.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 1.182.  +  AnexăMETODOLOGIE 18/12/2002