ORDIN nr. 1.058 din 24 aprilie 2003pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenţa medico-sportivă în complexurile sportive naţionale, precum şi în cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice şi asistenţa medicală la bazele sportive în timpul desfăşurării antrenamentelor şi competiţiilor
EMITENT
  • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Nr. 1.058 din 24 aprilie 2003
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Nr. 404 din 25 aprilie 2003
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 14 mai 2003    Având în vedere prevederile art. 54, 55, 56 alin. (2) şi ale art. 57 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. II.3 din anexa nr. 2 la Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publica,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale coordonare, programe, relaţii cu ministerele şi Comitetul Olimpic Roman din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 1.164 din 17 octombrie 2002 şi Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenta medicală şi programe din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. DB 11.516 din 18 octombrie 2002,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul tineretului şi sportului şi ministrul sănătăţii şi familiei emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aproba Normele tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenta medico-sportiva în complexurile sportive naţionale, precum şi în cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice şi asistenta medicală la bazele sportive în timpul desfăşurării antrenamentelor şi competiţiilor, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Nerespectarea de către personalul medico-sanitar, antrenori şi sportivi a normelor tehnice prevăzute la art. 1 atrage, după caz, răspunderea civilă sau penală, conform legii.  +  Articolul 3Direcţia generală coordonare, programe, relaţii cu ministerele şi Comitetul Olimpic Roman şi direcţiile pentru tineret şi sport din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, Direcţia generală asistenta medicală şi programe din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Institutului Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, direcţiile de sănătate publica judeţene şi a municipiului Bucureşti şi structurile sportive vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga partea a II-a şi a III-a referitoare la activitatea personalului medico-sanitar la loturile sportive, naţionale şi olimpice şi la controlul şi asistenta medicală a sportivilor, din Normele tehnice ale Ministerului Sănătăţii şi ale Ministerului Tineretului şi Sportului elaborate în anul 1993.Ministrul tineretului şi sportului,Georgiu GingarasMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  Anexa NORMA 24/04/2003