ORDIN nr. 318 din 7 aprilie 2003pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea ingrijirilor la domiciliu, precum și autorizarea persoanelor juridice și fizice care acorda aceste servicii
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003  Notă
  *) Ordonanța de urgență nr. 150 din 31 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 838 din 20 noiembrie 2002 a fost abrogată de alin. (3) al art. 317 din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.
  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. l) și ale art. 27 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate,vazand Referatul de aprobare al Direcției generale asistența medicală și programe nr. DB 3.138 din 7 aprilie 2003,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind organizarea și funcționarea ingrijirilor la domiciliu, precum și autorizarea persoanelor juridice și fizice care acorda aceste servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin se aplică și furnizorilor de servicii de îngrijiri la domiciliu, persoane juridice sau fizice, care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii cu casele de asigurări de sănătate.  +  Articolul 3Direcția generală asistența medicală și programe, celelalte direcții din Ministerul Sănătății și Familiei, unitățile sanitare și ministerele cu rețea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății și familiei,
  Daniela Bartos
  București, 7 aprilie 2003.Nr. 318.  +  AnexăNORMEprivind organizarea și funcționarea îngrijirilor la domiciliu, precum și autorizarea persoanelorjuridice și fizice care acorda aceste servicii