HOTĂRÂRE nr. 379 din 2 aprilie 2003privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul privat al statului în domeniul public al judeţului Cluj
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 8 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, precum şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se transmite, cu titlu gratuit, imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în domeniul public al judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, în vederea organizării Casei Memoriale "Liviu şi Ioana Emanuela Petrescu".  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuBucureşti, 2 aprilie 2003.Nr. 379.  +  Anexă                              DATELE DE IDENTIFICARE               a imobilului care se transmite, cu titlu gratuit,              din domeniul privat al statului şi din administrarea             Ministerului Finanţelor Publice în domeniul public al          judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj
           
    Adresa imobilului care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
    Municipiul Cluj-Napoca, str. Peana nr. 7, ap. 1Statul român, din administrarea Ministerului Finanţelor PubliceJudeţul Cluj, în administrarea Consiliului Judeţean ClujSuprafaţa utilă = 75,92 m2 CF 30691,
    Nr. topo 23223/S/1
  -----------